Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών για τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα 26/03/2018 υπό την προεδρία του με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για θέματα παράνομων παρεμβάσεων σε παραλίες

26/03/2018


Επιθυμώ να ξεκαθαρίσω ότι η νομοθεσία για την προστασία των παραλιών είναι σαφής, βάση της οποίας έχουν εκδοθεί σχετικές γνωστοποιήσεις για απαγόρευση ή επιβολή περιορισμών ή όρων στην εκσκαφή, εξαγωγή ή συσσώρευση λίθων, χαλικιών, άμμου ή άλλης ύλης εντός καθορισμένου τμήματος της παραλίας.
Σαφές επίσης, είναι και το άρθρο 4(1) του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου το οποίο δίδει την εξουσία στην Αστυνομία και τους Επάρχους να λειτουργούν αποτρεπτικά και άμεσα, ακόμη και κατάσχοντας μηχανήματα ή άλλο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για μη αδειοδοτημένες επεμβάσεις στην παραλία. Διευκρινίζω ότι με βάση το νόμο, τα εν λόγω αδικήματα θεωρούνται ποινικά, για τα οποία προβλέπεται χρηματική ποινή καθώς και φυλάκιση, ανάλογα με την περίπτωση.

Το πρώτο θέμα που θίξαμε είναι αυστηρή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, στο πλαίσιο που διαπιστώνονται παρεμβάσεις στις παραλίες.Θα γίνονται άμεσα γραπτές καταγγελίες στην Αστυνομία από τις οικείες Επαρχιακές Διοικήσεις, η οποία θα μπορεί να επεμβαίνει για τον άμεσο τερματισμό των παράνομων εργασιών.
Ο συντονισμός με την Αστυνομία για αντιμετώπιση των παρεμβάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η πρακτική που ακολουθείτο μέχρι σήμερα, έχει καταδείξει ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν αποτελεσματική.

Σημειώνεται ότι, για την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας έχουν καθοριστεί 12 Φύλακες παραλιών, με σαφείς αρμοδιότητες και εξουσίεςγια συστηματική καταγραφή όποιων παράνομων παρεμβάσεων διαπιστώνονται εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας και να λαμβάνονται άμεσα μέτρα.
Οι υφιστάμενες Γνωστοποιήσεις με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 3(1)(α)του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, θα επικαιροποιηθούν άμεσα εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο, για να καλύψουν ενδεχομένως παραλίες που δεν καλύπτονταν.

Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία για εξασφάλιση αδειών για εργασίες στις παραλίες ή άλλες δραστηριότητες και τονίστηκε ότι οι Επάρχοι πριν την έκδοση οποιασδήποτε άδειας θα ενημερώνουν και θα ζητούν απόψεις από όλα τα συναρμόδια Τμήματα - ανάλογα με την περίπτωση - τα οποία θα ανταποκρίνονται άμεσα.

Όσον αφορά παρεμβάσεις που έχουν γίνει οπουδήποτε, συμφωνήθηκε με τα αρμόδια Τμήματα να γίνει καταγραφή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις και να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες να κρίνουν κατά πόσο πρέπει να ληφθούν οποιαδήποτε μέτρα αποκατάστασης.
Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στο Δήμο Παραλιμνίου, όλες οι παράνομες εργασίες τερματίζονται.

Όσον αφορά στην παραλία Περνέρα, για το έργο το οποίο αφορά αποκλειστικά και μόνο την τοποθέτηση οχετών για όμβρια ύδατα, θα γίνει άμεση επιτόπια αξιολόγηση από τηνΕπαρχιακή Διοίκηση, τη Μονάδα Θαλασσίων Έργων του ΥΜΕ, το Τμήμα Περιβάλλοντος και τοΤμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, ούτως ώστε να συναποφασιστεί ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος ολοκλήρωσης του. Παράλληλα, σταματά οποιαδήποτε άλλη εργασία και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεμβάσεις τότε η Επαρχιακή Διοίκηση θα παρέμβει σε συνεργασία με Αστυνομία

Όσον αφορά την παραλία του Κόννου, αφορά ένα χρονιαίο πρόβλημα διάβρωσης της άμμου λόγω χειμάρρων. Αποφασίστηκε όπως γίνει επί τόπου επιθεώρηση από αρμόδιες υπηρεσίες και με την πληροφόρηση που είχαμε το μόνο που απομένει είναι να απλωθεί η άμμος που έχει συγκεντρωθεί. Παράλληλα, για τα επόμενα χρόνια, προς αντιμετώπιση του φαινομένου θα διενεργηθεί μελέτη από τα αρμόδια τμήματα του κράτους για την πιο ριζική και περιβαλλοντικά ενδεικνυόμενη επίλυση του θέματος.

Όσον αφορά την παραλία Σκούταροι, οι εργασίες έχουν τερματιστεί και βρίσκεται εν εξελίξει δικαστική διαδικασία. Με βάση σαφή γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, οι εργασίες έγιναν κατά παράβαση των όρων της άδειας αλλά της σχετικής γνωστοποίησης που εκδόθηκε από τον Έπαρχο.

Τέλος, διευκρινίζω ότι για τις εργασίες που έγιναν στις παραλίες Σιρίνα και Βρισούθκια τα έργα έγιναν με καθόλα νόμιμο τρόπο και κατόπιν διενέργειας των σχετικών μελετών και εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών.
Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι έργα στις παραλίες πρέπει να γίνονται τόσο για σκοπούς προστασίας των παραλιών, διευκόλυνσης του κοινού και βιώσιμης ανάπτυξης, το ζητούμενο όμως είναι να γίνονται πάντοτε με βάση τις νόμιμες διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές πτυχές.

26 Μαρτίου 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΕιδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment