Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Αλλαγή Πολεοδομικού καθεστώτος που διέπει την περιοχή γύρω από τα ιδιωτικά τεμάχια στα Κούκλια

18/11/2019

Αναφορικά με τα σημερινά δημοσιεύματα για το πιο πάνω θέμα το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει τα ακόλουθα.

2. Το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο επίλυσης των προβλημάτων που προέκυψαν σχετικά με τη διαχείριση της Χερσονήσου του Ακάμα,με την Απόφασή του με αρ. 65.421 και ημερομηνίας02/05/2007, ενέκρινε τη διαδικασία ανταλλαγής ιδιωτικών ιδιοκτησιών στην περιοχή του Ακάμα, με περιοχές κρατικής και δασικής γης οι οποίες επελέγησαν σε συνεργασία με ταεμπλεκόμεναΤμήματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ),Πολεοδομίας και Οικήσεως(ΤΠΟ) και Δασών(ΤΔ) και οι οποίες είχαν ενταχθεί ή θα εντάσσονταν σε ζώνες ανάπτυξης με σκοπό την ανταλλαγή τους με τις ιδιόκτητες εκτάσεις που αναφέρονται πιο πάνω.

3. Στο πλαίσιο υλοποίησης της πιο πάνω Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου το 2007 εντάχθηκε σε ζώνη ανάπτυξης (Ζώνη Παραθεριστικής Κατοικίας) σημαντική έκταση δασικής γης στην περιοχή «Ορείτες» στην κοινότητα Κούκλια της Επαρχίας Πάφου, καθώς και συνορεύουσες σημαντικές εκτάσεις ιδιωτικής γης προς διασφάλιση της λειτουργικότητας και προσπελασιμότητας της δασικής γης που είχε ενταχθεί.Στις 21/12/2007 δημοσιεύτηκε Γνωστοποίηση στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τις εγκεκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες της υπό αναφορά περιοχής.

4. Ο Γενικός Ελεγκτής με επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών τον Οκτώβριο του 2017 έθεσε θέμα ανάκλησης της πιο πάνω πράξης, αφού όπως σημείωνε δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην αρχική απόφαση και ως εκ τούτου εισηγείτο όπως το Υπουργείο Εσωτερικών αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για καθοδήγηση σχετικά με το νομικό χειρισμό του θέματος.

5. Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο με νέα Απόφασή του στις 20/06/2018 προχώρησε σε ανάκληση της Απόφασης με αρ. 65.421, ημερομηνίας 02/05/2007. Για τα εν λόγω τεμάχια τον Ιούλιο του 2016 κατατέθηκε από τις ιδιοκτήτριες εταιρείες της ιδιωτικής γης, που είχε ενταχθεί σε ζώνη ανάπτυξης, Αίτηση για Πολεοδομική Άδεια διαχωρισμού σε οικόπεδα και αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η γνωμάτευση επί της Μελέτης Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

6. Το πιο πάνω θέμα απασχόλησε το Υπουργείο Εσωτερικών σε διάφορες συσκέψεις λόγω του κινδύνου η Δημοκρατία να οδηγηθεί στα δικαστήρια για καταβολή σημαντικών αποζημιώσεων σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης ένταξης της συγκεκριμένης ιδιωτικής γης σε Ζώνη Ανάπτυξης. Στις 23/10/2019 αποφασίστηκανυπό το φως και τηςΕιδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τα ακόλουθα:

(α) Να ζητηθεί καθοδήγηση από την Νομική Υπηρεσία σχετικά με το νομικό χειρισμό του θέματος περιλαμβανομένου και του ενδεχομένου ανάκλησης της πιο πάνω ένταξης και τις τυχόν νομικές συνέπειες για τη Δημοκρατία

(β) να διοριστούν δύο υψηλόβαθμαστελέχη (ένας από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και ένας από το ΤμήμαΚτηματολογίου και Χωρομετρίας)για διενέργεια διοικητικής έρευνας σε σχέση με όλες τις αναφορές της Έκθεσητης Ελεγκτικής Υπηρεσίας.
Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης