ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων


ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ι. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΥΜΑΠΕ

Για τα στεγαστικά σχέδια που εφαρμόζει η ΥΜΑΠΕ υπάρχουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα της σύνθεσης της οικογένειας και του ύψους του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως ακολούθως :

Α. Για αιτήσεις από οργανικές οικογένειες για τα στεγαστικά σχέδια (ι) αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και (ιι) , ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.Αριθμός υπνοδωματίων της
οικιστικής μονάδας
Ετήσιο Ακαθάριστο Οικογενειακό εισόδημα
μέχρι 30.000 ευρώ
Ετήσιο Ακαθάριστο Οικογενειακό εισόδημα
από 30.000 ευρώ μέχρι 45.000 ευρώ
Ενός υπνοδωματίου
20.000 ευρώ
15.000 ευρώ
Δύο υπνοδωματίων
23.000 ευρώ
18.000 ευρώ
Τριών υπνοδωματίων
26.000 ευρώ
21.000 ευρώ
Τεσσάρων Υπνοδωματίων
29.000 ευρώ
24.000 ευρώ

Για ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα άνω των 45.000 ευρώ δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια.
Β. Για αιτήσεις από μονήρη άτομα για τα στεγαστικά σχέδια (ι) αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και (ιι) , ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.


Ύψος ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος
Ύψος στεγαστικής βοήθειας
Μέχρι 20.000 ευρώ
8.500 ευρώ

Για ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια.
Γ. Για αιτήσεις από οργανικές οικογένειες και μονήρη άτομα για το στεγαστικό σχέδιο επιδιόρθωσης ιδιόκτητης κατοικίας, νοουμένου ότι η εν λόγω κατοικία είναι πέραν των 20 ετών και οι αιτητές δεν έλαβαν προηγουμένως άλλη στεγαστική βοήθεια.


Σύνθεση οικογένειας
Ύψος ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος
Ύψος οικονομικής βοήθειας
Οργανική οικογένεια και μονήρη άτομα
Μέχρι 40.000 ευρώ
Μέχρι 10.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι και για τα τρία πιο πάνω στεγαστικά σχέδια, ο υπολογισμός των εισοδημάτων περιλαμβάνει τα ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα και των δύο μελών του ζεύγους (μαζί με τους 13ους μισθούς) μαζί με οποιαδήποτε άλλα επιδόματα και δίδεται έκπτωση 1500 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών