Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

7.4.5 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΜΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΕΟΥ


  Προσφορά:
07/2016
Αρ. Σύμβασης:
  106/2016
Ανάδοχος:FYSANCO (DEVELOPMENT) LTD
  Ημερ. Έναρξης Εργασιών:
  ι 3/02/2017
  Συμβατική Ημερ. Υλοποίησης:
  12/01/2018
  Πραγματική Ημερ. Υλοποίησης:
29/05/2018
  Κόστος Σύμβασης Έργου:
€300.778,00 + Φ.Π.Α
Τελικό κόστος έργου:€369.646,80 + Φ.Π.Α
Το έργο είναι αντισταθμιστικό με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 79.102 ημερομηνίας 01/07/2015. Συνεισφορά ΦΠΑ (€350.000 Χ 19%) €66.500 το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί από τον Δήμο.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα