Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Εκμίσθωση τ/κ τεμαχίου στην Λάρνακα

17/04/2019

Σε σχέση με σημερινό δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο, το οποίο αφορούσε σε εκμίσθωση τ/κ τεμαχίου στην Λάρνακα, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:
Τα διάφορα αιτήματα για παραχώρηση τ/κ περιουσιών για σκοπούς ανάπτυξης επαγγελματικής στέγης (ανοικτοί χώροι/υποστατικά), αξιολογούνται στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων από Ειδική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, της οικείας Πολεοδομικής Αρχής, της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων, και της Γενικής Συνομοσπονδίας Παγκύπριων Οργανώσεων Βιοτεχνών Επαγγελματιών Καταστηματαρχών. Εν συνεχεία, οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής υποβάλλονται για έγκριση στον Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης T/κ Περιουσιών, ο οποίος και τις παραχωρεί στη βάση των εισηγήσεων της. Όσον αφορά σε αιτήματα από Τοπικές Αρχές, αυτά παραπέμπονται από την Ειδική Επιτροπή στη Συμβουλευτική Επιτροπή, σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς.

Κατά την αξιολόγηση των διαφόρων αιτήσεων που υποβάλλονται ενώπιον της, η Ειδική Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, την κοινωνικό - οικονομική κατάσταση των αιτητών, τις απόψεις των διαφόρων εμπλεκόμενων Υπηρεσιών/Φορέων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στις απόψεις της οικείας πολεοδομικής αρχής (στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου Λάρνακας), σε ότι αφορά την προτεινόμενη ανάπτυξη.
Στην προκειμένη περίπτωση, το σύνολο του τεμαχίου που βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα ανέρχεται σε 22.204 τ.μ.. Ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής, υποβλήθηκαν αιτήματα από δύο δικαιούχους, για παραχώρηση μέρους του τεμαχίου, καθώς και από τον Δήμο Λάρνακας. Τα αιτήματα αξιολογήθηκαν από την Ειδική Επιτροπή, η οποία ακολούθως εισηγήθηκε ομόφωνα την παραχώρηση μέρους του τεμαχίου (1800 τ.μ.) στον κ. Μανώλη, αφού πρόκειται για συμβατή ανάπτυξη με το τοπικό σχέδιο, ενώ έλαβε υπόψη ότι ο κ. Μανώλη είναι παγκόσμιας εμβέλειας αθλητής, ο οποίος έχει κατά καιρούς διακριθεί με μετάλλιο σε πολλές χώρες στις οποίες αγωνίστηκε, εκπροσωπώντας τη χώρα μας επάξια.

Σε ότι αφορά τον έτερο αιτητή, διευκρινίζεται ότι οι λόγοι απόρριψής του, έγκειτο στο γεγονός ότι οι αναπτύξεις στις οποίες προτίθετο να προχωρήσει (Πρατήριο Πετρελαιοειδών, Πλυντήριο Αυτοκινήτων ή Φυτώριο), ήταν αντίθετες με το τοπικό σχέδιο της περιοχής. Η Υπηρεσία ενημέρωσε τον αιτητή για τους πιο πάνω λόγους και εισηγήθηκε όπως σε περίπτωση που ο ίδιος το επιθυμεί, να υποβάλει αίτηση για παραχώρηση άλλου τεμαχίου που να πληροί τις προϋποθέσεις και όρους που θέτει ο Δήμος Λάρνακας για τέτοιες αναπτύξεις.

Τέλος, όσον αφορά στο αίτημα του Δήμου Λάρνακας για δημιουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής και άλλων συναφών αναπτύξεων, σημειώνεται ότι αυτό εξετάζεται και αναμένεται η προσκόμιση από μέρους του Δήμου, προσχεδίου της ανάπτυξης, ώστε το αίτημα να προωθηθεί ενώπιον της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Σημειώνεται ότι πρόθεση της Υπηρεσίας είναι όπως έκταση 5.000 τ.μ. από το σύνολο του τεμαχίου, η οποία θεωρείται κατάλληλη για επαγγελματικές αναπτύξεις, παραχωρηθεί για σκοπούς επαγγελματικής στέγης σε προσφυγές. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με τις οδηγίες του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, η πιο πάνω έκταση δημοσιεύθηκε στις 20.11.2018 στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους.

Για σκοπούς ορθής πληροφόρησης, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι είναι στη διάθεση του οποιουδήποτε.

17/04/2019Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης