Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 – Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών στην ΚύπροΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξη ισχύος Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 –
Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου
υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο
Ενόψει της έναρξης της ισχύος από 19 Ιουλίου 2013 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 610/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σε συνέχεια Ανακοίνωσης που εξέδωσε στις 18 Ιουλίου το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης για το ίδιο θέμα, διευκρινίζονται τα ακόλουθα, για καλύτερη ενημέρωση του κοινού:
1. Οι αλλαγές στον έλεγχο διαβατηρίων που εισάγονται με τον εν λόγω Κανονισμό αφορούν αποκλειστικά τους πολίτες τρίτων χωρών και όχι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κύπρου.
2. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του Κανονισμού ορίζουν ότι οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται σε Κράτος Μέλος (πχ. στην Κύπρο) πρέπει:
• να διαθέτουν έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο να ισχύει επί τρεις μήνες τουλάχιστον, μετά την ημερομηνία που προβλέπεται πως ο υπήκοος τρίτης χώρας θα αναχωρήσει από το Κράτος Μέλος, και
• το ταξιδιωτικό έγγραφο θα πρέπει να εκδόθηκε εντός της προηγούμενης δεκαετίας από την ημερομηνία εισόδου στο Κράτος Μέλος.

Υπογραμμίζεται πως η Κύπρος, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ, είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τις ανωτέρω αλλαγές, παρόλον ότι δεν έχει ακόμη ενταχθεί στο Χώρο Schengen.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
23.07.2013Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου