Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών σε δημοσίευμα για οικοδομή στην Πέγεια

07/02/2017

«Ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κατά παρέκκλιση χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας στηρίχθηκε σε πραγματικά και όχι σε λανθασμένα στοιχεία ή γεγονότα»

Σε απάντηση δημοσιεύματος της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», ημερ. 6/2/2017, με τίτλο «Αποθήκη βαφτίστηκε ταβέρνα στην Πέγεια», το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει τα ακόλουθα:

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες αδειοδότησης. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για κατά παρέκκλιση χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας στηρίχθηκε σε πραγματικά και όχι λανθασμέναστοιχεία / γεγονότα.

Η ανάπτυξη αφορά μετατροπές σε υφιστάμενη παραδοσιακή κατοικία και αλλαγή χρήσης της σε ταβέρνα στην Πέγεια, καθ’ ότι το κτίριο είναι όλο πετρόκτιστο με εμφανή στοιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και ο τίτλος ιδιοκτησίας αναφέρεται σε ισόγεια κατοικία. Ανεξάρτητα, όμως, εκείνο που ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αρχιτεκτονική αξία της οικοδομής και όχι αν δεν ήταν σε λειτουργήσιμη κατάσταση ή αν μοιάζει με αχρησιμοποίητη αποθήκη, όπως υποστηρίζεται στο άρθρο. Παράλληλα,πρέπει να σημειωθεί ότι το τεμάχιο της ανάπτυξης εμπίπτει εξ’ ολοκλήρου σε Τουριστική Ζώνη Τ2β και σε Ζώνη Προστασίας της Παραλίας.

Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη (αξιόλογη οικοδομή εντός Ζώνης Προστασίας της Παραλίας), ακολουθήθηκε η πιο κάτω διαδικασία για χορήγηση της σχετικής Πολεοδομικής Άδειας:

(α) Στις 25/09/2012 υποβλήθηκε αίτηση για κατά παρέκκλιση χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας με βασικό λόγο παρέκκλισης την ανάπτυξη εντός Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.

(β) Η έκθεση της Πολεοδομικής Αρχής (Επαρχιακός Λειτουργός Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως) προς το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων (ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ) φέρει ημερομηνία 11/04/2013 και η σχετική έκθεση της Αν. Διευθύντριας Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως φέρει ημερομηνία 30/09/2013, όπου και οι δύο Αρχές εισηγούνται την έγκριση της αίτησης υπό προϋποθέσεις και όρους.

(γ) Στις 05/12/2013, και πιο συγκεκριμένα στη συνεδρίασή του με αρ. 19/2013, το ΣΥ.ΜΕ.ΠΑ αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας με όρους και προϋποθέσεις:

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η άδεια περιορίστηκε εντός του κελύφους της υφιστάμενης οικοδομής με μόνο κάποιους υπαίθριους χώρους στάθμευσης. Από αυτό και μόνο προκύπτει ότι δεν εγκρίθηκαν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις / διαμορφώσεις εκτός κτιρίου, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από ενδεχόμενη διόρθωση λάθους των εγγεγραμμένων συνόρων του τεμαχίου (αναπροσαρμογή συνόρων) από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, στο οποίο επίσης αναφέρεται το δημοσίευμα.

Καταληκτικά, στη συγκεκριμένη υπόθεσητηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο διαδικασίες για χορήγηση Πολεοδομικής Άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του ισχύοντος Σχεδίου Ανάπτυξης».
Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment

Περί Κύπρου