Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών
Η διεξαγωγή δημόσιων πλειστηριασμών διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν.142(Ι)/2014 και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2014. Σύμφωνα με το Μέρος VIA του Νόμου, ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει σε πώληση ενυπόθηκου ακινήτου είτε με την διαδικασία πώλησης με πλειστηριασμό, είτε με απευθείας πώληση


 • Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών επαρχίας ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
 • Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών επαρχίας ΛΕΜΕΣΟΥ
 • Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών επαρχίας ΛΑΡΝΑΚΑΣ
 • Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών επαρχίας ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
 • Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών επαρχίας ΠΑΦΟΥ


 • Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

  Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

  6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

  IMI

  YOUREUROPE

  ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

  Δημόσιος Διάλογος

  Αδειες Κηνυγου

  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  e-procurment

  Περί Κύπρου

  Αρχείο Ανακοινωθέντων

  Cyprus on Film

  Δομικά Προϊόντα - Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις