Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.1 ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Τεχνικές Υπηρεσίες
Τομέας Οδών και Οικοδομών


Νομοθεσία για Αδειοδότηση Οικοδομών
Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμος
Τροποποιήσεις του περί Ρυθμίσεως και Οικοδομών Νόμου

Οι περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμοί
Τροποποιήσεις του περί Οδών και Οικοδομών Κανονισμού


Διατάγματα Υπουργείου Εσωτερικών
(σχετικά με αδειότηση οικοδομών)


Άλλες Νομοθεσίες (Εντολές, Εγκυκλίοι, κλπ)
Ευρωκώδικες
Βοηθητικά Έγγραφα στην Ελληνική Γλώσσα


Διαδικασίες Διαβούλευσης & Αδειοδότησης
Διαδικασία Διαβούλευσης με άλλες Υπηρεσίες
Διαδικασία Αδειοδότησης Οικοδομών
Έντυπα Αδειοδότησης Οικοδομών

Ανακοινώσεις Επικοινωνία με ΤομέαΣημαντικότερες Ανακοινώσεις του Τομέα Οδών και Οικοδομών

2021

Νέες γνωστοποιήσεις Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων

2020

Διευκρίνιση με αριθμό 1 - Παράρτημα ΙΙΙ Κανονισμού 61 ΗΑ - επισκέψιμα τμήματα οικοδομών από άτομα με αναπηρία

Νέα πολιτική αδειοδότησης της ανάπτυξης (μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο) (Οκτώβριος 2020)
Η νέα διαδικασία αδειοδότησης της ανάπτυξης που αφορά μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο ή υπό δημιουργία οικόπεδο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2020. Η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής εκσυγχρονισμού του πλαισίου αδειοδότησης και ελέγχου της ανάπτυξης την οποία εκπόνησε το Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσίευσε ως πρόθεση πολιτικής τον Δεκέμβριο του 2019...

Νέες γνωστοποιήσεις Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων

2019
Ανακοίνωση Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη Νέα Πολιτική Αδειοδότησης (Νοέμβριος 2019)

Νέες γνωστοποιήσεις Εθνικών Προσαρτημάτων των Ευρωκωδίκων

2018
Σεμινάρια σχετικά με τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές/Απαιτήσεις ασφαλούς πρόσβασης και χρήσης από όλα τα άτομα, περιλαμβανομένων των ΑμεΑ και ΑμεΜΚ (Ιούλιος 2018)

Παλαιότερες Ανακοινώσεις
Σεμινάριο για τη διαδικασία Αναγκαστικής Έκδοσης Τίτλων Ιδιοκτησίας και Πιστοποιητικού Έγκρισης (Νοέμβριος 2017)

Τεχνική Βοήθεια (Ε.Ε.) για τη Μεταρρύθμιση του Πλαισίου της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Νομοθεσίας (2017)

Σεμινάριο για την Αδειοδότηση Οικοδομών - Εισαγωγή και Βασικές Πρόνοιες του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου για τον Μηχανικό (Ιούνιος 2012)


ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι το αρμόδιο Υπουργείο για την εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου και των σχετικών Κανονισμών και το συντονισμό των Οικοδομικών Αρχών ως προς την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των οικοδομών. Το Υπουργείο στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ομοιομορφία, συνέπεια και αποδοτικότητα του συστήματος του οικοδομικού ελέγχου. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών, το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί την αναθεώρηση της περί Ρύθμισης Οδών και Οικοδομών Νομοθεσίας, με στόχο την ενσωμάτωση σε αυτή σύγχρονων διαδικασιών αδειοδότησης.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα