Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

8.6 Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου
Το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει το κοινό ότι η ημερομηνία έναρξης του Στεγαστικού Σχεδίου Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου ορίζεται η 1η Μαρτίου 2021.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η παροχή οικονομικής ενίσχυσης για απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας για μόνιμη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που ισχύει το Σχέδιο. Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 128 κοινότητες/περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται στο το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, ώστε η στεγαστική πολιτική του Κράτους να καλύπτει το σύνολο των κοινοτήτων και περιοχών της υπαίθρου.

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από την σύνθεση της οικογένειας όπως φαίνεται πιο κάτω:

Μονήρες άτομο και οικογένεια μέχρι 3 άτομα (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €15.000
 Οικογένεια 4 ατόμων και άνω (περιλαμβανομένης μονογονεϊκής οικογένειας) μέχρι €20.000
 Άτομα με αναπηρία πρόσθετο ποσό μέχρι €10.000

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 1η Μαρτίου 2021 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στις Επαρχιακές Διοικήσεις, ανάλογα με την περιοχή. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία παραλαβής αίτησης λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση. Λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση όσοι αξιολογήθηκαν θετικά και νοουμένου ότι υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις.

Το Σχέδιο, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων και τα έντυπα υποβολής αιτήσεων επισυνάπτονται πιο κάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ των ωρών 08:00 - 14:00 με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέφωνα:


ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΟΝΟΜΑ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΑΤΟΜΟΥΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑΜάριος Μιχαήλ

Άντης Χατζηχάννας

22 804201

22804120

ΛΕΜΕΣΟΣΧριστίνα Θεοδοσίου25806495
ΛΑΡΝΑΚΑΝεκταρία Λοϊζίδη

Γαβριλιάνα Ευσταθίου

24801888

24801887

ΠΑΦΟΣΠαμπίτσα Νεοφύτου26801115
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣΜαρία Αναστάση

Άντρη Τσαππαρέλα

23200906

23200907

17.02.2021
Υπουργείο ΕσωτερικώνΚατεβάστε το αρχείο Acrobat 1. Ανακοίνωση_Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 2. Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 3. Παράρτημα Β_Κατάλογος Περιοχών.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word 4. Παράρτημα Γ_Έντυπο Υποβολής Αίτησης.docx
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 5. Παράρτημα Δ_Έντυπο Αξιολόγησης Αίτησης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Acrobat 6. Παράρτημα Ε_Συμφωνία Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης.pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word 7. Διευκρίνιση σχετικά με προϋπόθεση συμμετοχής στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word Ανακοίνωση για διευκρίνιση.docxΠίσω στην προηγούμενη σελίδα