Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Δήλωση Υπουργού Εσωτερικών Κ. Πετρίδη μετά τη σύσκεψη με τον Ευρωπαίο ΕπίτροποΜετανάστευσης Δ. Αβραμόπουλο

19/09/2018

Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Μετανάστευσης κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο για την παρουσία του στην Κύπρο, που καταδεικνύει το ενδιαφέρον αλλά και την κατανόηση τόσο του ιδίου όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος στο Μεταναστευτικό.

Προκλήσεις που οφείλονται στο ότι παρά τις προσπάθειεςπου καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που έχουν οδηγήσει στη μείωση των μεταναστευτικών ροών στην δυτική και Κεντρική Μεσόγειο,σημειώνεται εντούτοιςμια ανησυχητικά σταθερήαύξηση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, κάτι που επηρεάζει άμεσα την Κύπρο και είμαστε πλέον στις πρώτες χώρες,μαζί με την Ελλάδα, όσον αφορά τις αιτήσεις ασύλουσε αναλογία πληθυσμού.

Έχουμε από πλευράς μας εξηγήσει, ότι μια χώρα όπως η Κύπρος είναι αδύνατο να αναπτύξει δυσανάλογες με το μέγεθός της δομές, ούτως ώστε να μπορεί να απορροφήσει τέτοιου μεγάλου μεγέθους προσφυγικές πιέσεις τις οποίες υφίσταται. Αυτό που επιζητούμε ως Κράτος Μέλος είναι την έμπρακτη Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για ένα Ευρωπαϊκό θέμα το οποίο είναι αδύνατο να διαχειριστούμε μόνοι, αφού έχουμε φτάσει στα όρια των εθνικών μας δυνατοτήτων.

Έχουμε επίσης εξηγήσει τις ιδιάζουσες συνθήκες που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και κατ’ επέκταση την Κύπρο, ως χώρα εισδοχής μεταναστών από την περιοχή όπως:


1. Την υποδοχή κυρίως ατόμων Συριακής καταγωγής, τα οποία εκ των πραγμάτων δικαιούνται προστασία και τα οποία δεν μπορούν με τα σημερινά δεδομένα να επιστρέψουν στη χώρα τους, σε αντίθεση με άτομα από άλλες χώρες τα οποία εισέρχονται σε άλλα Κράτη Μέλη και τα οποία μπορούν να επιστραφούν. Αυτό είναι κάτι που εξηγεί και τη διαφορά μεταξύ Ανατολικής Μεσογείου σε σχέση με την Δυτική και Κεντρική.

2. Το γεγονός ότι η Κύπρος περιβάλλεται από θάλασσα, και ως εκ τούτου, αντιμετωπίζει ουσιαστικούς περιορισμούς όσον αφορά το χειρισμό περιπτώσεων αφίξεων δια θαλάσσης. Για το λόγο αυτό, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενδυνάμωση των ελέγχων στα σύνορα,δεν αναμένεται να απαμβλύνει ουσιαστικά τις πιέσεις που αντιμετωπίζονται.

3. Τις ιδιάζουσες συνθήκες που προκύπτουν από την παράνομη κατοχή, δεδομένου του μεγάλου αριθμού αφίξεων που εισέρχονται στα εδάφη της Δημοκρατίας μέσω κατεχομένων αλλά και της έλλειψης συνεργασίας από πλευράς Τουρκίας.

Ως διυπουργική Επιτροπή, έχουμε μεταφέρει στον Ευρωπαίο Επίτροπο την θέση μας ότι οι πιο πάνω λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ασύλου στην Κύπρο, αλλά και να ληφθούν πιο σοβαρά υπόψη στην υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα Ασύλου και Μετανάστευσης.

Επίσης, έχουμε μεταφέρει την θέσηότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις επαφές της με όλες τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Συρία και δέχονται προσφυγικές ροές, όπως είναι ο Λίβανος και η Ιορδανία, ώστε να στηριχθούν οικονομικά και τεχνικά για να μπορούν να φιλοξενήσουν στα εδάφη τους όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό προσφύγων.

Στον Ευρωπαίο Επίτροπο, έχουμε επίσης εκφράσει την ανησυχία μας, για το ενδεχόμενο νέων μαζικών μεταναστευτικών ροών, λόγω της κορύφωσης των συγκρούσεων στη γειτονική Συρία και στο Idlib, και για τις τεράστιες συνέπειες που ενδέχεται να έχει η Κύπρος σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που αναμένουμε, είναι την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο για αντιμετώπιση ενός τέτοιου ενδεχομένου, αφού είναι πασιφανές ότι οι χώρες πρώτης γραμμής δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν.

Όσον αφορά την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, η Κύπρος επέδειξε και επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας. Θέλω και δημόσια να διαβεβαιώσω τον αρμόδιο Επίτροπο ότι θεμελιώδης αρχή για εμάς, παραμένει η δημιουργία ενός ΚΕΣΑ, το οποίο θα βασίζεται στην έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας, η οποία να περιλαμβάνει καιμηχανισμό αυτόματης ανακατανομής. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει συμπαγής, χωρίς να διασπάται από εθνικές πολιτικές οι οποίες οδηγούν στην αποσύνθεση της.

Με τον κ. Αβραμόπουλο έχουμε επίσης συζητήσει το θέμα των πρόσθετων αναγκών που δημιουργούνται λόγω των αυξημένων μεταναστευτικών ροών και την ανάγκη πρόσθετης βοήθειας από Ευρωπαϊκά Κονδύλιαγια βελτίωση τον υποδομών φιλοξενίαςαλλά και παροχή τεχνογνωσίας για θέματα που αφορούν, τόσο την ασφάλεια όσο και την διαχείριση του συστήματος ασύλου.

Θέλω να ευχαριστήσω των Ευρωπαίο Επίτροπο για τη θετική ανταπόκριση, για την εξέταση αυτού του αιτήματος, κάτι που αναμένουμε να βοηθήσει σημαντικά τις προσπάθειες της Κύπρου για διαχείριση της κατάστασης. Έχουμε μάλιστα συμφωνήσει στην άμεση συνάντηση κλιμακίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρου σε τεχνικό επίπεδο ούτως ώστε να καθοριστεί επακριβώς η βοήθεια την οποία θα λάβει η Κύπρος, τόσο από το EmergencyFundόσο και από άλλα κονδύλια.

Τελειώνοντας, θέλω ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω τον φίλο Επίτροπο για την επίσκεψή του στην Κύπρο, την αναγνώριση του δυσανάλογου βάρους που επωμίζεται η Κύπρος όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, την κατανόησή του όσον αφορά τις σαφείς πολιτικές θέσεις που εκφράζουμε σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το μεταναστευτικό, όσο και για την βοήθεια την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να μας παρέχει.

Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον φίλο Επίτροπο για την επίσκεψή του στην Κύπρο και να τον διαβεβαιώσω, ότι θα συνεχίσουμε τον άκρωςεποικοδομητικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής συμφωνίας για το μεταναστευτικό, ένα δύσκολο μεν, αλλά καθόλα ουσιώδες για το μέλλον της Ευρώπης θέμα.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης