Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Η Βουλή των Αντιπροσώπων στην συνεδρίαση της την 11η Ιουλίου 2013 ψήφισε πρόταση Νόμου για τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. Η τροποποίηση αφορά παράταση της περιόδου υποβολής Δήλωσης Πρόθεσης για την Πολεοδομική Αμνηστία μέχρι τις 30/4/ 2014 και της περιόδου υποβολής των αιτήσεων στις αρμόδιες Αρχές μέχρι την 31/12/2015. Ανάλογη τροποποίηση έγινε και στον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο. Το πλήρες κείμενο των δύο τροποποιήσεως παρατίθεται πιο κάτω:

περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013

περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) (2) Νόμος του 2013


Επίσης υπενθυμίζεται ότι η ημερομηνία λήξης της περιόδου που ισχύει η μείωση της απαίτησης στο αντιστάθμισμα κατά10% είναι η 31/12/2013.Από τις 8 Απριλίου 2011 έχουν τεθεί σε εφαρμογή ο περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011, ο περί Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός Νόμος του 2011 και περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011. Οι πιο πάνω τροποποιήσεις περιγράφονται με το όνομα Πολεοδομική Αμνηστία.

Οι νέες Νομοθεσίες αποτελούν μέρος των ευρύτατων μεταρυθμίσεων που έχει εισάξει η Κυβέρνηση για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών που παραμένουν για δεκαετίες χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας και για την αποκατάσταση του καλού ονόματος της κτηματαγοράς της Κύπρου στο εξωτερικό.

Το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε, απλοποιεί και επιταχύνει τις διαδικασίες νομιμοποίησεις ορισμένων παρατυπιών σε υφιστάμενες οικοδομές και τιτλοποίηση των ιδιοκτησιών των ακινήτων, αλλά και αποτρέπει επανάληψης τους στο μέλλον.

Πιο κάτω μπορείται να βρείτε πληροφορίες και έντυπα που θα σας διευκολύνουν να ακολουθήσετε τις διαδικασίες που προβλέπονται απο τη σχετική Νομοθεσία.


ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου