Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

(α) Η διαχείριση αιτήσεων και έκδοση βεβαιώσεων Εγγραφής σε πολίτες της Ένωσης και Δελτίων Διαμονής στα μέλη της οικογένειάς τους που είναι τρίτοι υπήκοοι.
(β) Η διαχείριση αιτήσεων και η έκδοση αδειών εισόδου και διαμονής σε υπήκοους τρίτων χωρών που επιθυμούν να εισέλθουν ή βρίσκονται στην Κύπρο.
(γ) Η διαχείριση διάφορων αιτημάτων που σχετίζονται με τα σημεία (α) και (β) πιο πάνω, κλπ.
(δ) Γενικότερα θέματα που αφορούν στη μετανάστευση (παράνομη μετανάστευση, εικονικοί γάμοι, ταμεία αλληλεγγύης, σύνορα, δικαστικές αιτήσεις, κλπ
.).


- Γενικές Οδηγίες και Έντυπα
- Τραπεζικές εγγυητικές
- Υπήκοοι τρίτων χωρών / Άδειες προσωρινής παραμονής
- Επί μακρόν διαμένοντες και άδειες μετανάστευσης
- Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ και μέλη της οικογένειας
- Διοικητικά Πρόστιμα
- Εργατικές Διαφορές
- Ευρωπαϊκό δίκτυο Μετανάστευσης


- Εμπορία Προσώπων

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα