Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Δίκτυο για την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών

23/11/2016

Τη δημιουργία δικτύου για την ένταξη των Υπηκόων Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) στη χώρα υποδοχής έχει ως στόχο του το έργο «Δίκτυο για την Ένταξη», η Συμφωνία Επιδότησης του οποίου υπογράφηκε μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως Υπεύθυνης Αρχής για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, και του Τελικού Δικαιούχου CARDET Ltd. Η υπογραφή της Συμφωνίας έλαβε χώρα σήμερα, στα γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών, συμπεριλαμβανομένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χώρων. Η συνεργασία αυτή αναμένεται να συμβάλει, μεταξύ άλλων, στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και στην αύξηση της ενημερότητας των λειτουργών του κράτους σε ό,τι αφορά στα θέματα ένταξης.

Οι δραστηριότητες του δικτύου θα αφορούν την προώθηση της ένταξης ΥΤΧ, κυρίως μέσω της παροχής εκπαιδεύσεων (εργαστηρίων), την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλα κράτη και, όπου είναι δυνατόν και με τρίτες χώρες, καθώς και την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον τομέα της ένταξης.
Μέλη του δικτύου θα αποτελούν κύρια λειτουργοί δημόσιων φορέων από διάφορες χώρες οι οποίοι, είτε εμπλέκονται σε θέματα διαμόρφωσης πολιτικής για την ένταξη ΥΤΧ στις κοινωνίες υποδοχής, είτε έρχονται σε καθημερινή επαφή με ΥΤΧ, λόγω της φύσης της εργασίας τους. Μέλη του δικτύου θα είναι, επίσης, και άτομα από άλλους κοινωνικούς εταίρους (π.χ. ΜΚΟ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, τοπικές αρχές, οργανώσεις διασποράς, κλπ).

Η συμφωνία έχει προϋπολογισμό €99.984,99 και θα υλοποιηθεί σε περίοδο διάρκειας 12 μηνών, με Τελικό Δικαιούχο την CARDET Ltd και εταίρο την Innovade Li Ltd.

Ο Τελικός Δικαιούχος του έργου έχει επιλεγεί μέσω διαδικασίας Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων, η οποία προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 90% από το εν λόγω Ταμείο της ΕΕ και κατά 10% από την Κυπριακή Δημοκρατία.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment

Περί Κύπρου

Αρχείο Ανακοινωθέντων

Cyprus on Film