Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Μετανάστευση και Άσυλο


3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Η κινητικότητα των Ευρωπαίων πολιτών αποτελεί συγκεκριμένη πραγματικότητα οποία επιβεβαιώνεται κυρίως από το γεγονός ότι εκατομμύρια άτομα μελετούν εργάζονται, ζουν σε ένα κράτος μέλος του οποίου δεν είναι υπήκοοι. Αυτή η κινητικότητα διευκολύνεται από τα δικαιώματα που συνδέονται με την ιθαγένεια τα Ένωσης, που είναι συγκεκριμένα το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και γενικότερα το δικαίωμα ισότιμης μεταχείρισης με τους υπηκόους στο κράτος μέλος διαμονής. Εντούτοις για την ιθαγένεια της Ευρώπης οι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινά πολυάριθμα εμπόδια κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων.

Ο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια της Δημοκρατίας Νόμος του 2011.

Στις 12.12.2011 μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο «η Οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών»,
Με βάση την τροποποίηση, η Νομοθεσία, μεταξύ άλλων, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του βασικού νόμου, επιβάλλει υποχρέωση γνωστοποίησης παρουσίας στις αρχές της Δημοκρατίας, διασφαλίζει τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε αυτοεργοδοτούμενο με οποιοδήποτε περί τούτου αποδεικτικού μέσου, διασφαλίζει τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής σε πολίτη κάτω των 21 ετών, με το να αποδείξει την ηλικία του, προβλέπει ρητά ότι έγγραφα που αναφέρονται στο νόμο χορηγούνται ατελώς ή έναντι τέλους που δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο για τους κύπριους πολίτες ως προς τη χορήγηση παρεμφερών εγγράφων, κ.α.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου