Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Ανάκτηση από τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, του τεμαχίου 55 στην Ενορία Σκάλα του Δήμου Λάρνακας, όπου λειτουργεί η αίθουσα εκδηλώσεων Μ.Α. Κτήμα Μακένζυ

17/01/2019

Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε σχέση με την διαδικασία ανάκτησης από τον Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, του τεμαχίου 55 στην Ενορία Σκάλα του Δήμου Λάρνακας, επί της οποίας ανεγέρθηκε και λειτουργεί υποστατικό/ αίθουσα εκδηλώσεων υπό την ονομασία Μ.Α. Κτήμα ΜακένζυΛτδ, επιθυμεί να γνωστοποιήσει τα ακόλουθα:

Το εν λόγω τεμάχιο, τέθηκε υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών, μετά την Τουρκική εισβολή του 1974 και εκμισθώθηκε, στη βάση της σχετικής πολιτικής και των σχετικών κανονισμών που εφαρμόζονται για τη διαχείριση τ/κ περιουσιών, σε Ε/κ πρόσφυγες, για σκοπούς επαγγελματικής δραστηριοποίησης.

Η διαχείριση της περιουσίας από τον Κηδεμόνα, αμφισβητήθηκε από τους ιδιοκτήτες της, οι οποίοι προσέφυγαν στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, ζητώντας την άμεση απόδοση της περιουσίας τους. Με τις αποφάσεις και τα διατάγματα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας ως προς τις Αγωγές σχετικά με την πιο πάνω ακίνητη περιουσία, κρίθηκε ότι οι ενάγοντες είναι οι μόνοι που δικαιούνται σε κατοχή της περιουσίας αυτής. Κλήθηκε ως εκ τούτου ο Κηδεμόνας Διαχείρισης Τ/Κ Περιουσιών, να παραδώσει στους ενάγοντες την περιουσία αυτή κενή και ελεύθερη κατοχής, εμποδίζοντας τον Κηδεμόνα και οποιουσδήποτε τρίτους από του να κατέχουν, εισέρχονται, χρησιμοποιούν ή επεμβαίνουν με οποιονδήποτε τρόπο επί του ακίνητου.

Σημειώνεται ότι, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας βάσισε τις δύο αποφάσεις του στη σχετική νομολογία, που αφορά άτομα τα οποία δεν είχαν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο 5 χρόνια προ της Εφαρμογής της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης της Δημοκρατίας, δηλαδή από το 1955 και μετά και δεν απέκτησαν ποτέ την Κυπριακή Υπηκοότητα.
Λόγω της μη εκτέλεσης των πιο πάνω δικαστικών αποφάσεων, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών των εν λόγω περιουσιών, προσέφυγαν εκ νέου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας για παρακοή εκτέλεσης διατάγματος, η εκδίκαση της οποίας, βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

Όσον αφορά τις ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών για συμμόρφωση με τις πιο πάνω δικαστικές αποφάσεις, αναφέρεται ότι το Υπουργείο, με επιστολές του ημερ. 19.7.2018, ενημέρωσε τον μισθωτή (Κτήμα ΜακένζυΛτδ) για τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου καθώς και ότι με βάση τον όρο 7 γ) της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ του Κηδεμόνα και του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΝΖΥ, αυτή τερματίζεται αυτόματα στην περίπτωση που το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Μισθίου αλλάξει και παύει να βρίσκεται υπό την Κηδεμονία του Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους μισθωτές όπως εκκενώσουν τον συγκεκριμένο χώρο και να τον παραδώσουν ελεύθερο κατοχής εντός 30 ημερών από την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία. Νέα επιστολή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, ημερ. 15.10.2018 επιδόθηκε στους μισθωτές, με την οποία καλούνταν μέχρι τις 22.10.2018, να συμμορφωθούν με τα πιο πάνω.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από ενδελεχή διαβούλευση και καθοδήγηση από τη Νομική Υπηρεσία, προχώρησε στην ανάκτηση του εν λόγω τεμαχίου, ώστε να υπάρξει πλήρης συμμόρφωση και σεβασμός προς τις αποφάσεις του Επαρχιακού Δικαστηρίου.Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης