Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

7.5.1 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΣΩΤΗΡΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΤΕΡΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥ

O ολοκληρωθείς νέος χωρητικός δρόμος συνδέει την κοινότητα Φρενάρους παρά το κοινοτικό γήπεδο με τον Δήμο Σωτήρας, καθώς και των συνδετήριων δρόμων με την δημιουργία κυκλοτερούς κόμβου ο οποίος έχει εξωραϊστεί. Η κατασκευή του δρόμου συνολικού μήκους 3 χιλιομέτρων περίπου, και του κόμβου αποτελούν μέρος και εντάσσονται στο πλαίσιο ενός υπό εξέλιξη ευρύτερου σχεδίου για αναβάθμιση του οδικού δικτύου της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου. Πρόκειται για έργο με αναθέτουσα αρχή την Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου και με πιστώσεις 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ολικό τελικό κόστος του έργου ανήλθε στα €3.5 εκ. περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα