ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
  Ι. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΣΧΕΔΙΑ ΥΜΑΠΕ


  Για τα στεγαστικά σχέδια που εφαρμόζει η ΥΜΑΠΕ υπάρχουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα της σύνθεσης της οικογένειας και του ύψους του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως ακολούθως :

  Α. Για αιτήσεις για τα στεγαστικά σχέδια (ι) αγορά διαμερίσματος/κατοικίας και (ιι) , ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.

  Καθορισμός εισοδηματικού κριτηρίου σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθεσιμότητα ικανοποιητικών πόρων για απόκτηση κατοικίας
  Σύνθεση οικογένειαςΎψος εισοδήματος
  Μονήρες άτομο Μέχρι 25.000 ευρώ
  Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένειαΜέχρι 45.000 ευρώ
  Οικογένεια τριών ατόμωνΜέχρι 50.000 ευρώ
  Οικογένεια τεσσάρων ατόμωνΜέχρι 55.000 ευρώ
  Οικογένεια πέντε ή περισσοτέρων ατόμωνΜέχρι 65.000 ευρώ


  Καθορισμός ύψους οικονομικής βοήθειας σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθεσιμότητα ικανοποιητικών πόρων για απόκτηση κατοικίας
  Σύνθεση οικογένειαςΎψος οικονομικής βοήθειας
  Μονήρες άτομο Μέχρι 20.000 ευρώ
  Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων)Μέχρι 30.000 ευρώ
  Οικογένεια με τέκνα ή μονογονεϊκή οικογένειαΜέχρι 35.000 ευρώ
  Πολύτεκνοι (4 και άνω τέκνα)Μέχρι 40.000 ευρώ  Β. Για αιτήσεις από οργανικές οικογένειες και μονήρη άτομα για το στεγαστικό σχέδιο επιδιόρθωσης ιδιόκτητης κατοικίας, νοουμένου ότι η εν λόγω κατοικία είναι πέραν των 20 ετών και οι αιτητές δεν έλαβαν προηγουμένως άλλη στεγαστική βοήθεια

  Καθορισμός εισοδηματικού κριτηρίου και αντιστοιχία ύψους οικονομικής βοήθειας για το στεγαστικό σχέδιο επιδιόρθωσης κατοικίας
  Σύνθεση οικογένειαςΎψος εισοδήματοςΎψος οικονομικής βοήθειας
  Μονήρη άτομαΜέχρι 25.000 ευρώΜέχρι 10.000 ευρώ
  Οργανική οικογένειαΜέχρι 45.000 ευρώΜέχρι 12.500 ευρώ

  Σημειώνεται ότι και για τα τρία πιο πάνω στεγαστικά σχέδια, ο υπολογισμός των εισοδημάτων περιλαμβάνει τα ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα και των δύο μελών του ζεύγους (μαζί με τους 13ους μισθούς) μαζί με οποιαδήποτε άλλα επιδόματα.

  Ειδικότερα, «Ακαθάριστο εισόδημα», σημαίνει το ακαθάριστο εισόδημα του έτους που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης μαζί με το 13ο και 14ο μισθό όλων των μελών της οικογένειας, λαμβάνεται υπόψη επίσης το επίδομα υπερωριών εάν είναι επαναλαμβανόμενο, επίδομα διατροφής και άλλα επιδόματα από Δημόσια Ταμεία. Δεν λαμβάνονται υπόψη η φοιτητική χορηγία, επίδομα τέκνου, μειώσεις απολαβών, όποιες έκτακτες αφορολόγητες αποκοπές σε μισθωτό αιτητή και άλλα μη επαναλαμβανόμενα επιδόματα/ωφελήματα. Στην περίπτωση που συμπεριληφθούν ανήλικα ή ενήλικα τέκνα με αναπηρίες οι οποίες τους εμποδίζουν να διαβιούν ανεξάρτητα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος τα οποιαδήποτε επιδόματα καταβάλλονται από Δημόσια Ταμεία για το εν λόγω παιδί/παιδιά λόγω της αναπηρίας του/τους


Σχετικά Αρχεία:

_______________________________________________
© 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών