Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση Τύπου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για τον τρόπο διάθεσης των περιουσιών

11/04/2019

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα και δηλώσεις για τον τρόπο διάθεσης Τ/κ περιουσιών ιδιαίτερα στην Πάφο, το Υπουργείο Εσωτερικών επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Καταρχάς,διαβεβαιώνει όλους τους νόμιμους χρήστες Τ/κ περιουσιών ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, νοούμενου ότι αξιοποιούν τις Τ/κ περιουσίες που τους έχουν παραχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και τους όρους που αναφέρονται στη σύμβασή τους.

Σε ότι αφορά το θόρυβο που έχει δημιουργηθεί για τον τρόπο διάθεσης Τ/κ περιουσιών, διευκρινίζεται ότι οι αποφάσεις για μίσθωση Τ/κ περιουσιών σε δικαιούχους εκτοπισθέντες, λαμβάνονται κατόπιν εξέτασης των αιτημάτων από αρμόδιες Ειδικές Επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, των Αγροτικών Οργανώσεων, της ΠΕΠ, της ΠΟΒΕΚ, καθώς και λειτουργοί των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων επικυρώνονται από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών, οι δε αποφάσεις κοινοποιούνται και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων – Εγκλωβισμένων – Αγνοουμένων – Παθόντων.

Ο Κηδεμόνας, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συνάπτει Συμβάσεις για την εκμίσθωση ή παραχώρηση άδειας χρήσης Τ/κ περιουσιών,τόσο σε δικαιούχους πρόσφυγες όσο και στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, σε οργανισμούς δημόσιας ωφέλειας και σε αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό όρους που κατά την κρίση του εξυπηρετούν το καλώς νοούμενο δημόσιο συμφέρον. Κατά κανόνα, η έγκριση για παραχώρηση/μίσθωση των συγκεκριμένων περιουσιών, λαμβάνεται ομοφώνως. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο έχουν μισθωθεί Τ/κ περιουσίες και στον Δήμο Πάφου.

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ρόλος και η συμβολή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι να μέριμνα για την εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής όπως και των Ειδικών Επιτροπών, στο πλαίσιο πάντοτε της σχετικής νομοθεσίας καθώς και της αποκατάστασης της νομιμότητας, στις περιπτώσεις εκείνες όπου κατόπιν διεξοδικής διερεύνησης διαπιστωθεί αυθαιρεσία, παράβαση και παρατυπία.


10 Απριλίου 2019Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης