Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

9.13 Απαιτήσεις όσον αφορά τα Δελτία Διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειας τους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας που δεν είναι πολίτες της Ένωσης
ENGLISH

Απαιτήσεις όσον αφορά τα Δελτία Διαμονής για τους πολίτες της Ένωσης και τα μέλη της οικογένειας τους, συμπεριλαμβανομένων των μελών της οικογένειας που δεν είναι πολίτες της Ένωσης

Περιεχόμενα
1. Γενικά/Overview
2. Βεβαίωση Εγγραφής / MEU1
3. Δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοος κράτους μέλους της Ένωσης / MEU2
4. Δελτίο Μόνιμης Διαμονής / MEU3
5. Σχετική Νομοθεσία
6. Έντυπα
7. Στοιχεία Επικοινωνίας

Show details for 1. Γενικά1. Γενικά

Show details for 2. Βεβαίωση Εγγραφής / MEU12. Βεβαίωση Εγγραφής / MEU1

Show details for 3. Δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας πολίτη της Ένωσης 3. Δελτίο διαμονής μέλους της οικογένειας πολίτη της Ένωσης που δεν...

Show details for 4. Δελτίο Μόνιμης Διαμονής / MEU34. Δελτίο Μόνιμης Διαμονής / MEU3

Show details for 5. Σχετική Νομοθεσία5. Σχετική Νομοθεσία

Show details for 6. Έντυπα6. Έντυπα

Show details for 7. Στοιχεία Επικοινωνίας7. Στοιχεία Επικοινωνίας

Information services survey

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα