Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

4.6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Η ΥΜΑΠΕ για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των προσφύγων και παθόντων, διαθέτει κτιριακές εγκαταστάσεις σε τρείς Επαρχίες, Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία,καλύπτοντας τη διοικητική περιφέρεια Λευκωσίας), Λάρνακα (καλύπτοντας τη διοικητική περιφέρεια Λάρνακας &Αμμοχώστου) και Λεμεσό (καλύπτοντας τη διοικητική περιφέρεια Λεμεσού &Πάφου). Έκαστο Γραφείο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των εργασιών που προκύπτουν από τις αρμοδιότητες της ΥΜΑΠΕ και που προϋποθέτουν την εξυπηρέτηση, την παραλαβή, αρχειοθέτηση, διερεύνηση και εξέταση των αιτημάτων των εκτοπισθέντων και παθόντων που διαμένουν επί του παρόντος στις περιοχές αρμοδιότητας τους. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στον τόπο διαμονής των αιτητών ασχέτως εάν η στεγαστική βοήθεια αφορά άλλη Επαρχία.


Οι αιτητές, πριν αποφασίσουν για το Σχέδιο στέγασης που θα επιλέξουν, μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες είτε από τηλεφώνου είτε μέσω της ιστοσελίδας της ΥΜΑΠΕ είτε κατόπιν προσωπικής επίσκεψης στην Υπηρεσία.


Οι Λειτουργοί σε όλα τα Γραφεία, είναι στη διάθεση του κοινού καθημερινά από τις 8.00 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ.


Κεντρικά Γραφεία ΥΜΑΠΕ Λευκωσία:
Οδός Ηλία Παπακυριακού, 34 – 2415 Έγκωμη – Λευκωσία


Κεντρικό τηλέφωνο και τηλ.για στεγαστικά σχέδια: 22456276
Τηλ.για επιδότηση ενοικίου: 22871836
Κεντρικό τηλεομοιότυπο(επιδότηση ενοικίου & στεγαστικά σχέδια): 22871830
Τηλεομοιότυπο διοίκησης :22 661011
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο (e-mail) διοίκησης: madamidou@moi.gov.cy


Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού που καλύπτει διοικητικά τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου


Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού που καλύπτει διοικητικά τις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου Οδός Αγκύρας 31, 3042 , Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου Λεμεσού, 3500 Λεμεσός


Κεντρικό τηλέφωνο και τηλ. για στεγαστικά σχέδια:25871150 και 25820629
Τηλ.για επιδότηση ενοικίου: 25871150 και 25827978-79.
Τηλεομοιότυπο : 25 305595


Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας που καλύπτει διοικητικά τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου


Οδός Ποταμού Όξου, Κυβερνητικός Οικισμός Άγιος Ιωάννης 4,
Κεντρικό τηλέφωνο και τηλ. για στεγαστικά σχέδια: 24 821940
Τηλ. για επιδότηση ενοικίου:24812237/56
Τηλεομοιότυπο : 24 633058


Ιστοσελίδα:Όλες οι πληροφορίες σχετικά με το επίδομα, καθώς και τα έντυπα αιτήσεων είναι καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στη διεύθυνση www.moi.gov.cy(Τμήματα, Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων).
Κατεβάστε το αρχείο Word ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΜΑΠΕ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ.docx
Κατεβάστε το αρχείο Word ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΜΑΠΕ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΠΑΦΟΥ (1).docx

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα