Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

7.3.1 ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΝΑΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΈΖΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ» ΤΣ20/2019
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ - ΝΑΤΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΈΖΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ» ΤΣ20/2019

Κόστος έργου: 318.461,54€ συν ΦΠΑ 19%

Ημερ. Υπογραφής: 10/2019

Ημερ. Έναρξης: 11/2019

Ημερ. Ολοκλήρωσης: 06/2020

Διάρκεια Έργου: τρείς (3) μήνες

Εργολάβος: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΣ & ΑΔΕΡΦΟΙ ΛΤΔ

Στόχος του έργου αυτού είναι η εξασφάλιση ικανοποιητικής και ασφαλούς πρόσβασης των κατοίκων των παραποτάμιων κοινοτήτων και η οριζόντια σύνδεση των κοινοτήτων της υπαίθρου για τη δημιουργία προοπτικών ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της Επαρχίας. Με τη μείωση του χρόνου μετακίνησης και της δυσκολίας στη μετακίνηση εκτιμάται ότι θα υπάρξουν οφέλη στο κλάδο της παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων δεδομένης και της μείωσης του κόστους διακίνησης των προϊόντων αλλά και συνθηκών διακίνησης τους. Επιπλέον, η δημιουργία σύνδεσης θα αποτελέσει κίνητρο για νέες πρωτοβουλίες στο γεωργικό τομέα. Πρόσθετα, ενισχύεται ο αγροτουρισμός εγχώριος και εξωτερικός δεδομένου ότι θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε αξιόλογες κοινότητες με μεγάλη πολιτιστική και φυσική κληρονομιά.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Κρατικό Προϋπολογισμό της Κυπριακή δημοκρατία.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα