Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρ. Τηλεφώνου: 22 806400
Αρ. Τηλεμοιοτ. Συσκευής: 22 806401/ 22 806485
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email):
(Τομέα Οδών και Οικοδομών):
(Τομέα Δομικών Προϊόντων):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τοποθεσία/Γραφεία:
Διαγόρου 3
Fessa & Kashoulis Tower
(5ος & 6ος όροφος)
1097, Λευκωσία

Χάρτης Google Maps
Αλληλογραφία:
Τεχνικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Εσωτερικών
1453, Λευκωσία

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα