Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

5.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αρχική (Τεχνικές Υπηρεσίες)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Αρ. Τηλεφώνου: 22 806400 (Κεντρικό)
Αρ. Τηλεμοιοτ. Συσκευής: 22 806401 (Αρχείο) / 22 806485 (Τομέα Οδών και Οικοδομών & Τομέα Δομικών Προϊόντων)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Email):
(Τομέα Οδών και Οικοδομών):
(Τομέα Δομικών Προϊόντων):

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τοποθεσία/Γραφεία:
Διαγόρου 3
Fessa & Kashoulis Tower
(5ος & 6ος όροφος) (συνεδριάσεις στον 6ο όροφο)
1097, Λευκωσία

Χάρτης Google Maps
Αλληλογραφία:
Τεχνικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Εσωτερικών
1453, Λευκωσία

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα