Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις


Γραπτή Δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου

06/02/2017

Ο Υπουργός Εσωτερικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 18Α(5) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, δημοσίευσε στις 4/11/16 το νέο κεφάλαιο «Οικιστική Ανάπτυξη» της Δήλωσης Πολιτικής στο οποίο περιλαμβάνονται και οι πρόνοιες της πολιτικής για τη μεμονωμένη κατοικία.
Σημειώνεται ότι η νέα πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία προέκυψε μετά από πολύχρονες διαβουλεύσεις με επαγγελματικούς φορείς, κρατικές υπηρεσίες, και μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. και ύστερα από τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, όπου διαφάνηκε ότι η εφαρμογή της θα είχε θετικές επιπτώσεις στην πλειοψηφία των παραγόντων που εξετάστηκαν.

Στόχος της νέας πολιτικής είναι η επίλυση των διαφόρων περιβαλλοντικών, πολεοδομικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή της προηγούμενης πολιτικής την τελευταία εικοσαετία και αφετέρου η παροχή δυνατότητας ανέγερσης μεμονωμένης κατοικίας σε ομάδες του πληθυσμού / δικαιούχους* οι οποίες δεν έχουν τη οικονομική δυνατότητα απόκτησης ακινήτου εντός Οικιστικών Ζωνών, βασισμένη σε καθαρά πολεοδομικά κριτήρια (όπως π.χ απόσταση τεμαχίου από τον οικισμό, προσπέλαση, μέγεθος κατοικίας, κ.α).

Με την πρόσφατη δημοσίευση της πολιτικής δίνεται ένα τέλος στην ασάφεια που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια και αφορούσε την άρνηση των πολεοδομικών αρχών για χορήγηση αδειών για μεμονωμένες κατοικίες. Πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι επιτρέπεται η ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας με σαφή κοινωνικά και πολεοδομικά κριτήρια.

Επιπρόσθετα, με τη νέα πολιτική τερματίζεται η ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία των διαφόρων developers οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τις ασαφείς πρόνοιες της προηγούμενης πολιτικής και τη μη άσκηση της διακριτικής ευχέρειας των πολεοδομικών αρχών με φειδώ, θησαύριζαν στις πλάτες των ανυποψίαστων πολιτών οι οποίοι πωλούσαν τις περιουσίες τους έναντι πινακίου φακής.

Με τη δημοσίευση της πιο πάνω πολιτικής, μεσολαβεί ένα διάστημα 4 μηνών όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη ένταση, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης/βελτίωσης της πολιτικής, αν προκύψει τέτοια ανάγκη. Η περίοδος υποβολής ενστάσεων λήγει στις 4/3/17 και ακολούθως οι υποβληθείσες ενστάσεις θα μελετηθούν από την Κεντρική Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία ως γνωστόν συμμετέχουν μεταξύ άλλων και εκπρόσωποι Δήμων και Κοινοτήτων. Η Επιτροπή θα εξετάσει τόσο τις ενστάσεις ιδιωτών άλλο τόσο των κοινοτικών συμβουλίων.

* Δικαιούχος: ο αιτητής ο οποίος δεν έχει στην κατοχή του, ούτε τα μέλη της οργανικής του οικογένειας, οποιοδήποτε κατάλληλο ακίνητο εντός Οικιστικής Ζώνης, και η κατοικία θα αφορά μόνιμη διαμονή
Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment

Περί Κύπρου

Αρχείο Ανακοινωθέντων

Cyprus on Film