ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Επικοινωνία


Για καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε όπως δίδετε επιπρόσθετα μαζί τα στοιχεία σας , πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση, τηλ. ή και φαξ.

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας MONO
Για πληροφορίες σε θέματα των αρμοδιοτήτων της Διοίκησης του Υπουργείου
θα βρείτε στο κάτω μέρος σχετικό επισυναπτόμενο τηλεφωνικό κατάλογο ανάλογα με το θέμα / τομέα / διεύθυνση

Κώστας Γρηγοριάδης

email : cgregoriades@moi.gov.cy

Κεντρικό email Υπουργείου Εσωτερικών

info@moi.gov.cy


Στο κάτω μέρος της σελίδας στα σχετικά αρχεία
βρίσκεται αναρτημένος αναλυτικός τηλεφωνικός κατάλογος του προσωπικού

κατά διεύθυνση / τομέα / κλάδο

--------------------------------------------------------------------------------Διεύθυνση Υπουργείου Εσωτερικών

Υπουργείο Εσωτερικών - 1453, Λευκωσία

Γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη Τηλ. 22 867 800

Γενικό Αρχείο - Αρ. Φαξ. 22 67 14 65

Γραφείο Υπουργού - Τηλ. 22 867 600 - Φαξ. 22676709


Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών