ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Τεχνικές Υπηρεσίες


Η Διοίκηση των Τεχνικών Υπηρεσιών ασχολείται με το συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων και με θέματα πολιτικής που αφορούν την Αδειοδότηση Οικοδομών, τον Τομέα Δομικών Προϊόντων και τον Τομέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Στο προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγεται επίσης και το τεχνικό προσωπικό των Διαρθρωτικών Ταμείων.
No documents found


_______________________________________________
© 2011 - 2017 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών