ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μετανάστευση και Άσυλο


Η ρύθμιση της νόμιμης μετανάστευσης και η ορθή διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης με την παράλληλη τήρηση των διεθνών κανόνων σεβασμού και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων, νόμιμων και παράνομων μεταναστών αποτελούν ύψιστο στόχο για το Υπουργείο. H Μετανάστευση αντιμετωπίζεται ως ένα φαινόμενο που χρήζει ρύθμισης και το οποίο μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου καθώς και στον πολιτιστικό και πολιτισμικό εμπλουτισμό της.- 1. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
- 3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
- 2. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
- 4. ΑΣΥΛΟ

_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών