Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Διεύθυνση Κτηματολογίου


TΟΜΕΑΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ


Αρμοδιότητες

Ο Τομέας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σε σχέση με τις εργασίες του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας στην Κύπρο. Αυτά συμπεριλαμβάνουν μεταβιβάσεις και υποθηκεύσεις, καταναγκαστικές πωλήσεις/δημοπρασίες, διαχείριση ιδιοκτησίας αποβιωσάντων, συνοριακές διαφορές, οριοθετήσεις, παροχή διόδου, ρύθμιση οριζόντιας ιδιοκτησίας, ανάπτυξης γης καθώς και θέματα σχετικά με τις ελληνικές και ξένες περιουσίες στα κατεχόμενα.

Άλλη πολύ σημαντική δραστηριότητα του Τομέα είναι η ετοιμασία αιτήσεων που αφορούν τη διαχείριση κρατικών γαιών, περιλαμβανομένων των Κυβερνητικών Τσιφλικιών Πάφου και η υποβολή τους στην αρμόδια εξ’ Υπουργών Επιτροπή για μελέτη και ακολούθως υποβολή Πρότασης στο Υπουργικό Συμβούλιο, για λήψη τελικής απόφασης. Ο Τομέας ετοιμάζει επίσης, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες, τις Προτάσεις προς το Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διάθεση κρατικών γαιών στα κατεχόμενα, για έργα που γίνονται μέσω του Χρηματοδοτικού Κανονισμού (ΕΚ) 289/2006.

Για τα διάφορα έντυπα που είναι απαραίτητα για την υποβολή των προαναφερθέντων καθώς και άλλων αιτήσεων και άλλες ενημερωτικές πληροφορίες, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, κάνοντας κλικ εδώ (http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/dmltypes_gr?OpenForm)
Ο Τομέας είναι επίσης υπεύθυνος για την ετοιμασία και προώθηση Προτάσεων προς το Υπουργικό σε σχέση με τα θέματα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (γενικά), τη φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας, καθώς και θέματα που αφορούν κοινοτική γη/μερράδες.

Ο Τομέας εκπροσωπεί το Υπουργείο Εσωτερικών στο Συμβούλιο Κτηματογράφησης Κύπρου, στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών, καθώς και στην Εθνική Ομάδα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης (e-justice).

Ο Τομέας διαχειρίζεται μεγάλο αριθμό νομοθεσιών που αφορούν την ακίνητη ιδιοκτησία. Όλα τα εγειρόμενα θέματα από την εφαρμογή αυτών των νομοθεσιών τυγχάνουν χειρισμού σε συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και αρκετά νομοσχέδια προωθούνται κάθε χρόνο σύμφωνα με τις νέες ανάγκες που προκύπτουν καθώς και την γενικότερη πολιτική του Υπουργείου Εσωτερικών για απλοποίηση των διαδικασιών. Οι νομοθεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν τους εξής Νόμους:
· Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμος, Κεφ. 224
· Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμος Αρ. 15/62
· Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Νόμος Αρ. 9/65
· Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) Νόμος
· Ο Περί Χωρομετρίας Νόμος
· Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμος
· Ο περί Επιτάξεως Νόμος
· Ο περί Χωρομετρίας Νόμος
· Ο περί Δημιουργίας Χωρικών Δεδομένων (Inspire) Νόμος
· Ο περί Κτηματομεσιτών Νόμος
Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία και τις εργασίες των Κλάδων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και αντίγραφα τους μπορείτε να δείτε εδώ (http://www.moi.gov.cy/moi/dls/dls.nsf/dmllegislation_gr/dmllegislation_gr?OpenDocument)Επικοινωνία
Τομέας Κτηματολογίου

Μαίρη Λάμπρου
Πρώτη Διοικητική Λειτουργός
Email: mlambrou@papd.mof.gov.cy 22 867649

Ανθή Κουκκουρή-Λακκοτρύπη
Κτηματολογική Λειτουργός Α΄
Email: alakkotrypi@dls.moi.gov.cy 22 867813

Σάββας Ιωάννου
Διοικητικός Λειτουργός
Email: sioannou@ moi.gov.cy 22 867877

Αντρούλλα Ευσταθίου-Δαμιανού
Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 22 867784
Μαρία Ανδρέου


Μαρία Ανδρέου
Έκτακτη Γραφέας 22 867827


No documents foundΕιδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου