Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων


ΤΗΛ. 22456276


Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ) ιδρύθηκε μετά την τουρκική εισβολή, στις 18 Αυγούστου, 1974 με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για την αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος που είχε δημιουργηθεί και την παροχή βοήθειας και στήριξης στους εκτοπισθέντες και παθόντες.

Η ΥΜΑΠΕ διαχειρίζεται στο παρόν στάδιο τρία ( 3 ) στεγαστικά σχέδια που απευθύνονται σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα, σύμφωνα με τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και Άλλα Πρόσωπα Νόμο ως έχει τροποποιηθεί μέχρι το 2013 , τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο ως έχει τροποποιηθεί μέχρι το 2013 και τους περί Ενοικιοστασίου ( Επιδόματα σε εκτοπισθέντες και Παθόντες ) Κανονισμοί 2008 έως 2013 ( ΚΔΠ 472 /2013 )

Με τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν από 27/12/2013 έχουν εξισωθεί πλήρως οι εκ μητρογονίας εκτοπισμένοι με τους εξ αρρενογονίας εκτοπισμένους σε σχέση με όλα τα στεγαστικά σχέδια που προσφέρονται από την ΥΜΑΠΕ. Τονίζεται ότι πριν την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στην ΥΜΑΠΕ θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίζουν Ταυτότητα Εκτοπισμένης Οικογένειας από τις οικίες Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.

( π.βλ. σχετική ανακοίνωση )

Τα στεγαστικά σχέδια και οι βασικές προυποθέσεις εξέτασης αιτήσεων καθορίζονται με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 6/11/2013 και είναι τα ακόλουθα :

1. Αγορά έτοιμης κατοικίας / διαμερίσματος

2. Αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο ( ιδιωτικό ) οικόπεδο ή επιδιόρθωση υφιστάμενης ιδιόκτητης κατοικίας

3. Επιδότηση Ενοικίου

Σύμφωνα με τον περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα Νόμο ως έχει τροποποιηθεί μέχρι το 2013 οι αιτήσεις για τα πιο πάνω στεγαστικά σχέδια εξετάζονται από την Επιτροπή Στεγαστικής Βοήθειας


Η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

- τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος,

- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως,

- έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,

- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων,

- έναν εκπρόσωπο της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Παθόντων και

- έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανακουφίσης Παθόντων.

Η ΥΜΠΑΠΕ διαθέτει Κεντρικά Γραφεία στη Λευκωσία καθώς και Επαρχιακά Γραφεία στη Λεμεσό, που καλύπτουν και την Πάφο και Επαρχιακά Γραφεία στη Λάρνακα που καλύπτουν και την Αμμόχωστο.Σχετικά Αρχεία:

ΥΨΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 37,74Kb)

- ΕΝΤΥΠΑ
- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ