Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών
Η διεξαγωγή δημόσιων πλειστηριασμών διενεργείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον Ν.142(Ι)/2014 και δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Σεπτεμβρίου 2014. Σύμφωνα με το Μέρος VIA του Νόμου, ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει σε πώληση ενυπόθηκου ακινήτου είτε με την διαδικασία πώλησης με πλειστηριασμό, είτε με απευθείας πώληση


Ειδποήσεις Πλειστηριασμών Λευκωσίας

Ειδποήσεις Πλειστηριασμών Λεμεσού

Ειδποήσεις Πλειστηριασμών Λάρνακας

Ειδποήσεις Πλειστηριασμών Πάφου

Ειδποήσεις Πλειστηριασμών Αμμοχώστου

Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Ο ΠΕΡΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Έναρξη Εκστρατείας Προώθησης των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

e-procurment

Περί Κύπρου

Αρχείο Ανακοινωθέντων

Cyprus on Film

Δομικά Προϊόντα - Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις