Κυπριακή Δημοκρατία
Υπουργείο Εσωτερικών

Εγγραφή Σωματείου / Ιδρύματος


ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Η εγγραφή ιδρύματος διενεργείται κατόπιν γραπτής αίτησης από τους ιδρυτές ή τους επιτρόπους εμπιστεύματος ή τους εκτελεστές διαθήκης.
Η αίτηση υποβάλλεται στον οικείο Έφορο με βάση την έδρα του ιδρύματος και συνοδεύεται από την ιδρυτική αυτού πράξη, και το αντίστοιχο καταστατικό στο οποίο καταγράφονται λεπτομερώς:
• ο τρόπος λειτουργίας του ιδρύματος,
• τα ονόματα και οι διευθύνσεις των μελών του διοικητικού του συμβουλίου,
• ο τρόπος διαδοχής τους, καθώς και
• πρόνοια σύμφωνα με την οποία καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε ιδρυτικό μέλος ή αξιωματούχο του διοικητικού συμβουλίου αυτού. Νοείται ότι, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδρύματος μπορούν να ανακτήσουν ή/και να διεκδικήσουν τυχόν λογικά έξοδα κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της αμοιβής τους που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, εφόσον προσκομίσουν τα αναγκαία έγγραφα, νοουμένου ότι το καταστατικό του ιδρύματος δεν ορίζει διαφορετικά

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται Λευκά Ποινικά Μητρώα για τα μέλη της Διοίκησης (τα οποία να έχουν εκδοθεί τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, ή/και υπεύθυνη δήλωση από τα ιδρυτικά μέλη στην οποία αναφέρεται ότι τα εν λόγω ιδρυτικά μέλη δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
Σε περίπτωση που οι δραστηριότητες και οι ενέργειες του Ιδρύματος αφορούν ανήλικους η εγγραφή στο Μητρώο επιτρέπεται μόνο υπό την αίρεση της υποβολής προηγουμένως στον Έφορο, Πιστοποιητικού για κάθε προτεινόμενο μέλος της Διοίκησης του Ιδρύματος (το οποίο να έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το οποίο το προτεινόμενο μέλος δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του περί της πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου).


ΕΦΟΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ / ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- ΕΝΤΥΠΑ
- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ / ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
- ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ειδοποιήσεις Πλειστηριασμών

Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών

ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΕς ΕΚΛΟΓΕΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΟ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Εμπορία Προσώπων

Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών

Ασφαλές Διαδίκτυο

6th WORLD CONGRESS ON MOUNTAIN UNGULATES and 
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MOUFLON

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δήλωση Απορρήτου

IMI

YOUREUROPE

ΑΝ ΔΕΙΣ ΦΩΤΙΑ

Δημόσιος Διάλογος

Αδειες Κηνυγου

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 2014-2016

Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου