ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ευρωπαϊκές / Διεθνείς Συμβάσεις


Σε αυτό το μέρος μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις περιοδικές εκθέσεις και σε άλλα σχετικά έγγραφα που αφορούν σε ευρωπαικές και διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει και επικυρώσει η Κυπριακή Δημοκρατία και οι οποίες εμπίπτουν στον πεδίο αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων


• Ιστοσελίδα Συμβουλίου της Ευρώπης


• Κείμενο Σύμβασης Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων


• Κατάλογος Κρατών που έχουν υπογράψει/κυρώσει τη Σύμβαση


Σύμβαση του ΟΗΕ για την Εξάλειψη όλων των Μορφών Φυλετικής Διάκρισης (CERD

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ :
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx

Κείμενο της Σύμβασης :
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspxΣχετικά Αρχεία:

No documents found


_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εσωτερικών