Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών
Για την εγγραφή Σωματείου απαιτείται η συμπλήρωση των εντύπων με τίτλο "Τύπος Α1 - Έντυπο υποβολής αίτησης εγγραφής σωματείου", "Συστατική Πράξη Σωματείου" και "Υπογραφή καταστατικού Σωματείου"

Για εγγραφή Ιδρύματος απαιτείται η συμπλήρωση των εντύπων με τίτλο "Τύπος Α2 - Έντυπο υποβολής αίτησης εγγραφής ιδρύματς" και "Ιδρυτική πράξη "

Για την εγγραφή ομοσπονδίας ή ένωσης, απαιτείται η συμπλήρωση των εντύπων με τίτλο "Τύπος Α3 - Έντυπο υποβολής αίτησης εγγραφής Ομοσπονδίας ή Ένωσης", " Συστατική Πράξη Ομοσπονδίας ή Ένωσης" και "Στοιχεία μελών Διοιίκησης Ομοσπονδίας ή Ένωσης"

Για την εγγραφή διεθνούς μη κυβερνητικού Οργανισμού, απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου με τίτλο "Τύπος Α4- Αίτηση για εγγραφή διεθνούς Μη κυβερνητικού Οργανισμού"

Το έντυπο για την υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου έχει τίτλο "Τύπος Δ1 - Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 6"Τύπος Α1 - Έντυπο Υποβολής αίτησης για εγγγραφή Σωματείου
Συστατική Πράξη Σωματείου
Υπογραφή Καταστατικού Σωματείου
Τύπος Α2- Αίτηση για εγγραφή Ιδρύματος
Τύπος Δ1 - Υπεύθυνη δήλωση με βάση το άρθρο 6
Ιδρυτική Πράξη
Τύπος Α3 - Αίτηση για εγγραφή Ομοσπονδίας ή Ένωσης
Συστατική πράξη Ομοσπονδίας ή Ένωσης
Στοιχεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας ή Ένωσης
Τύπος Α4-Αίτηση για Εγγραφή Διεθνούς Μη κυβερνητικού Οργανισμού