Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο ΕσωτερικώνΤΟΜΕΑΣ
ΟΔΩΝ & ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Εφαρμογή του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου,των σχετικών Κανονισμών και το συντονισμό των Οικοδομικών Αρχών ως προς την απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των οικοδομών
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ΤΟΜΕΑΣ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Εφαρμογή των Κανονισμών και την
εποπτεία της αγοράς του τομέα των
δομικών προϊόντων των δομικών κατασκευών

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Τεχνικές Υπηρεσίες Υπουργείου Εσωτερικών
Η Διοίκηση των Τεχνικών Υπηρεσιών ασχολείται με το συντονισμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων και με θέματα πολιτικής που αφορούν την Αδειοδότηση Οικοδομών και τον Τομέα Δομικών Προϊόντων για την εφαρμογή των Κανονισμών και της εποπτείας της αγοράς των δομικών κατασκευών. Στο προσωπικό των Τεχνικών Υπηρεσιών υπάγεται επίσης και το τεχνικό προσωπικό των Διαρθρωτικών Ταμείων.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα