Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

Εισαγωγή

Η Μεγάλη Βρετανία με τη Συνθήκη της Κωνσταντινούπολης , ανέλαβε το έτος 1878 την de facto διακυβέρνηση της Κύπρου, η οποία επίσημα βρισκόταν κάτω από οθωμανική επικυριαρχία. Στις 28 Ιουνίου 1878 υψώνεται επίσημα στη Λευκωσία η αγγλική σημαία οπότε και σηματοδοτείται η έναρξη της Αγγλικής κατοχής της Κύπρου. Η εκχώρηση της Κύπρου στην Αγγλία με πλήρη δικαίωμα της κατάληψης καθώς και της διοίκησής της , σήμανε και την διοικητική μεταρρύθμιση της Κύπρου από τους Άγγλους αποικιοκράτες.

Επειδή σύμφωνα με τη συνθήκη υπήρχαν όροι που αφορούσαν στη διαχείριση των βακουφίων κτημάτων, τεμενών, κοιμητηρίων, μουσουλμανικών σχολείων , θέματα απαλλοτριώσεων και γενικά θέματα κρατικής περιουσίας η Αγγλία άρχισε τη θέσπιση Νόμων καθώς και τη δημιουργία Υπουργείων / Τμημάτων / Υπηρεσιών. Η καθολική διοίκηση γινόταν από τον Κυβερνήτη ο οποίος πλαισιωνόταν από βοηθούς . Η ακριβής δημιουργία του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τη διοίκηση των Άγγλων δεν είναι γνωστή.

Η ίδρυση του Υπουργείου και οι μετέπειτα εξελίξειςΣτις 7/4/1959 συστάθηκε το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ και ορίστηκαν 9 Υπουργοί, ( 6 Ελληνοκύπριοι και 3 Τουρκοκύπριοι ) ως προσωρινοί Υπουργοί .

Πρώτος προσωρινός Υπουργός των Εσωτερικών ανέλαβε ο αείμνηστος πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος μέχρι την 16η /8/1960.

Αργότερα το Υπουργείο Εσωτερικών ανέλαβε και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Άμυνας και έτσι στις 16/8/1960 ως πρώτος επίσημος Υπουργός Εσωτερικών και Αμύνης ανέλαβε ο Πολύκαρπος Γιωρκάτζιης. Το Υπουργείο διατήρησε το καθεστώς και τις αρμοδιότητες αυτές μέχρι το έτος 1985 που δημιουργήθηκε χωριστό Υπουργείο Άμυνας . Ως Υπουργοί Εσωτερικών και Αμύνης διετέλεσαν κατά χρονολογική σειρά οι ακόλουθοι Υπουργοί όπως φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

* ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΝΗΣ

Σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών ως το κατ’ εξοχή Υπουργείο του Πολίτη, διαμορφώνει και υλοποιεί την πολιτική του με επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα από διάφορες δράσεις. Πολιτικός προϊστάμενος ως ο 16ος Υπουργός των Εσωτερικών ανέλαβε από την 1/3/2013 ο κ. Σωκράτης Χάσικος.


Πλαίσιο Αρμοδιοτήτων

Οι βασικές αρμοδιότητες του Υπουργείου αφορούν στα θέματα εποπτείας και λειτουργίας του Κτηματολογικού συστήματος, άσκηση Πολεοδομικής και Χωροταξικής Πολιτικής, προώθηση και στήριξη του Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφαρμογή της Μεταναστευτικής πολιτικής με Ευρωπαϊκή δράση σε θέματα Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και σωρεία θεμάτων εσωτερικής πολιτικής με επίκεντρο τον πολίτη.

Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ένα πολυδιάστατο ρόλο με ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων στην Εσωτερική Διακυβέρνηση . Οι αρμοδιότητες αυτές έχουν διευρυνθεί περισσότερο ιδιαίτερα μετά την Τουρκική εισβολή του 1974 όταν κατέστη αναγκαία η δημιουργία νέων Τμημάτων και Υπηρεσιών.

Σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών είναι στελεχωμένο με μόνιμο διοικητικό και γραμματειακό προσωπικό , και διαμορφώνει , συμμετέχει , ρυθμίζει και γενικά ασκεί πολιτική στα ακόλουθα θέματα. Τοπικής Αυτοδιοίκησης , Κτηματολογικής πολιτικής , Πολεοδομικής και Χωροταξικής πολιτικής , θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών σχέσεων , Στεγαστικής πολιτικής, Στήριξης των Τουρκοκυπρίων, Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Περιβαλλοντικά θέματα, θέματα Εκλογών ,θέματα στον τομέα οπτικοακουστικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, θέματα Θρησκευτικών ομάδων, Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Ταμείων , Πολιτικής Άμυνας και Τεχνικές υπηρεσίες.

Τμήματα και Υπηρεσίες

Διοικητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών υπάγονται διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες και είναι η κατά Νόμο υπεύθυνη αρχή σε Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου Αρχές και Συμβούλια. Τα Τμήματα / Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν ως ακολούθως :


  1. Επαρχιακές Διοικήσεις
  2. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
  3. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
  4. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
  5. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης
  6. Υπηρεσία Ασύλου
  7. Πολιτική Άμυνα
  8. Υπηρεσία Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων
  9. Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών


Οργανισμοί και Συμβούλια - Εποπτεία

Οι Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου Αρχές και Συμβούλια που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών είναι :
  1. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα της Κύπρου ( ΡΙΚ )
  2. Το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ( ΚΥΠΕ)
  3. Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου
  4. Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης
  5. Ταμείο Θήρας
  6. Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
  7. Πολεοδομικό Συμβούλιο
  8. Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων
  9. Συμβούλιο Ανοικοδόμησης και Επανεγκατάστασης Αμμοχώστου
  10. Συμβούλια Αποχετεύσεων / Υδατοπρομήθειας
  11. Παγκύπρια Ενωση Προσφύγων ( ΠΕΠ )

Μέσα στο πλαίσιο των ραγδαίων κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο το Υπουργείο Εσωτερικών καταβάλλει προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του και με νομοθετικές ρυθμίσεις αλλά και διοικητικές τομές προσπαθεί να ενισχύσει τις πολιτικές του, να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με στόχο να γίνουν πιο ευέλικτες με έμφαση στις αρχές ισονομίας , διαφάνειας και χρηστής διοίκησης .

Σταθμός

Σταθμός στην Ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτηρίζεται το άνοιγμα των οδοφραγμάτων στις 23/4/2013, όπου το Υπουργείο Εσωτερικών ως το άμεσα εμπλεκόμενο Υπουργείο κλήθηκε να διαχειριστεί και να αντεπεξέλθει σε πρωτόγνωρες συνθήκες και καταστάσεις


Σχόλιο

Η διαχρονική προσέγγιση των γεγονότων τα οποία οδήγησαν στην σταδιακή οργάνωση του Υπουργείου Εσωτερικών στην Κυπριακή Δημοκρατία και αργότερα των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του, αναδεικνύουν ως ορόσημο την περίοδο 1959-1960 όπου δημιουργήθηκαν οι πρώτες δομές και υποδομές και αργότερα την περίοδο της Τουρκικής Εισβολής του 1974.

‘Εκτοτε στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν συντελεστεί διάφορες αλλαγές ανάλογα με τις εκάστοτε εξελίξεις και η σημερινή προσφορά του αποδεικνύει ότι με τις δομές που δημιουργήθηκαν και συνεχώς βελτιώνονται καθώς και με την υλοποίηση εύστοχων αναθεωρήσεων διαφόρων πτυχών του νομοθετικού του πλαισίου η παροχή υπηρεσιών στον πολίτη κατά τον 21ο αιώνα θα είναι ουσιαστική , ποιοτικά αναβαθμισμένη και αποτελεσματική.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα