Υπουργείο Εσωτερικών Μετάβαση στο περιεχόμενο
Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Εσωτερικών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

6/09/2021 Πρώτη γνωστοποίηση/Επίδοση για σωματεία/ιδρύματα που δεν εκ παραδρομής δεν περιελήφθηκαν στους προηγουμενους καταλόγους
14/12/2020 Δεύτερη τελική γνωστοποίηση και δημοσίευση καταλόγου σωματείων/ιδρυμάτων πυ διαγράφονται από το μητρώο και για το οποίο προχωρεί η διαδικασία διάλυσης
14/12/2020 Πρώτη Γνωστοποίηση / Επίδοση για σωματεία/ιδρύματα/λέσχες που εκ παραδρομής δεν έγινε επίδοση στις 27/8/2020
11/11/2020 Διενέργεια Γενικών Συνελεύσεων μέσω τηλεδιάσκεψης
22/10/2020 Τελευταία ημερομηνία υποβολής στοιχείων ώστε να αφαιρεθούν από τον πίνακα των προς διαγραφή οντοτήτων, σωματεία, ιδρύματα και λέσχες.

27/8/2020. Επίδοση- γνωστοποίηση πρόθεσης διαλυσης σωματείων, ιδρυμάτων και λεσχών
17/7/2020. Νέοι κανονισμοί για σωματεία και Ιδρύματα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

Οδηγία για τους Πραγματικούς Δικαούχους

Τροποποίηση στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου που επηρεάζει τα Σωματεία/Ιδρύματα/Ομοσπονδίες και Αγαθοεργή Ιδρύματα/Εμπιστεύματα

O περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για άλλα συναφή θέματα Νόμος του 2017(104(I)/2017).
Ο περί σωματείων και Ιδρυμάτων (τροποποιητικός) Νόμος 2020
Οι περί Σωματείων και Ιδρυμάτων (Έντυπα, Τέλη και Άλλες διατάξεις) Κανονισμοί του 2020
Ο περί Αγαθοεργών Ιδρυμάτων (κεφ. 41)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Απόφαση ΑΑΔ 789, του 2011 που αφορά σε Αγαθοεργά καταπιστεύματα


Κατεβάστε το αρχείο Acrobat The Societies law (English translation).pdf
Κατεβάστε το αρχείο Word THE PREVENTION AND SUPPRESSION OF MONEY_61B.docx