Ελληνικά
Republic of Cyprus Public Information Office Logo of the Press and Information Office

Home Page | FAQ | Sitemap | Links | Contact Us 

Search:

Αναζήτηση

Advanced Search          

Fact Sheets - Political issues
Ελληνικά
Back

PrintPrint

Kıbrıslı Türklere yönelik iyileştirici önlemler (2003-2007)

Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki işbirliği önlemleri
- Ekonomik Kalkınma ve Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasındaki işbirliği artırmak için önlemler

Kıbrıslı Türklerin araçları ve ürünlerinin dolaşımı ile ilgili önlemler- 30 Temmuz 2004
- Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanının, Kıbrıs Hükümeti’nin Avrupa Komisyonu’na yaptığı öneriler hakkında yaptığı 30 Temmuz 2004 tarihli basın toplantısındaki açıklaması
- Ticaret Bakanının, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin Avrupa Komisyonu’na sunduğu öneriler hakkında 30 Temmuz 2004 tarihinde düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklama

Askeri alanda Güven Artırıcı Önlemler – 16 Temmuz 2004
- Yeni geçiş noktaları – Mayınlardan temizleme – Birliklerin geri çekilmesi

Yeşil Hat boyunca dolaşımla ilgili kısıtlamaların kısmen kaldırılmasından sonra Kıbrıslı Türklere yönelik önlemler - Kıbrıslı Türklerin kullanımı için Türkçe formalar ve diğer bilgiler-Duyurula
- Saat 24:00'ten önce yayımlanamaz CUMHURBAŞKANI SAYIN TASSOS PAPADOPULOS’UN KIBRIS’IN AB ÜYELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI 1 MAYIS 2004
- KIBRISLI TÜRKLERE PASAPORT VE KIMLIK KARTI VERİLMESİ İLE İLGİLİ DUYURU
- HÜKÜMET POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE KIBRISLI TÜRKLERE YÖNELİK BAKANLIKLAR TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER
- Yemin
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ VATANDAŞLIK HAKKI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI
- Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı ve pasaportu çıkarma ile ilgili bilgiler
- HÜKÜMETİN KIBRISLI TÜRKLERE YÖNELİK POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER PAKETİ
- ÖNLEMLER PAKET ( ΤΑΜ ΜΕΤNΙ )
- KAMU İSTİHDAM HİZMETLERİ
- KIBRIS CUMHURİYETİ PASAPORTU YENİLEME BAŞVURUSU
- Kıbrıs Cumhuriyeti Pasaport Çıkarma /Yenileme veya Geçici Seyahat Belgesi Talep Formu
- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – NÜFUS DAİRESİ
- YEMİN BELGESİ
- BELGENİN DOLDURUCMASİ İÇİN ACIKLAMAR
- GİRİŞİM ENKUBATÖR KURUMU ARACILIĞIYLA İLERİ TEKNOLOJİ VE YENİLİK GİRİŞİMLERİNİN YARATILMA PROGRAMI

KIBRISLI TÜRKLERE AİT KAMU HİZMETİ VEREN ARAÇLARIN DOLAŞIMINA İLİŞKİN “YEŞİT HAT REJİMİ” İLE İLGİLİ AB DÜZENLEMESİ
- KIBRISLI TÜRKLERE AİT KAMU HİZMETİ VEREN ARAÇLARIN DOLAŞIMINA İLİŞKİN “YEŞİT HAT REJİMİ” İLE İLGİLİ AB DÜZENLEMESİ
- KIBRISLI TÜRKLERE AİT KAMU HİZMETİ VEREN ARAÇLARIN DOLAŞIMI İLE İLGİLİ YEŞİL HAT REJİMİ


Fact Sheets Page > Political issues

Top


© 2012 Republic of Cyprus, Ministry of Interior, Press and Information Office

Home Page | Government Web Portal| Disclaimer | Webmaster