English
Κυπριακή Δημοκρατία Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Λογότυπο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

Ανακοινωθέντα
English
Πίσω

ΕκτύπωσηΕκτύπωση

Εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Ανδρέα Δημητρίου στην παρουσίαση του έργου του Υπουργείου κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστόφια
07/04/2009Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια, βρισκόμαστε σήμερα ενώπιoν σας για να παρουσιάσουμε το έργο που έχει επιτελεστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Θέλω πριν ξεκινήσουμε την ανασκόπηση να ευχαριστήσω τη Γενική Διευθύντρια, τους Διευθυντές και όλους τους Λειτουργούς του Υπουργείου για το έργο τους. Σταθερά προσηλωμένοι, με τον ίδιο ζήλο και υπευθυνότητα θα συνεχίσουμε για την επίτευξη όλων των στόχων µας.

Παραθέτοντας το έργο µας για το 2008 θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τη συνεργασία, για την προβολή και παρουσίαση του έργου του Υπουργείου και για τις κριτικές σας απόψεις, στοιχείο απαραίτητο για μας και καλοδεχούμενο.

Ως Κυβέρνηση κατατάσσουμε τους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας, αφού θεωρούμε ότι αποτελούν την καλύτερη επένδυση για την κοινωνική, οικονομική, πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη και πρόοδο της Κύπρου.

Η σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια στους τομείς της Παιδείας και του Πολιτισμού αποτυπώνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Υπουργείου για το 2009, τον πρώτο της παρούσας Κυβέρνησης, ο οποίος ξεπερνά το 1,071 δις ευρώ και παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το 2008 κατά 119,4 εκ. ευρώ ή 12,5%.

Αν προσθέσει κανείς στην αύξηση αυτή τα 12 εκ. ευρώ του πακέτου φοιτητικής μέριμνας που ενέκρινε πρόσφατα το Υπουργικό Συμβούλιο και τα πρόσθετα περίπου 26 εκ. ευρώ για έργα σχολικής υποδομής που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής κρίσης, τότε η αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου για το 2009 κυμαίνεται στο 16%, αποδεικνύοντας με τον πιο σαφή τρόπο το υψηλό ενδιαφέρον της Κυβέρνησης για τα προγράμματα του Υπουργείου.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Βασική προγραμματική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης όσον αφορά την Παιδεία είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και του δημόσιου σχολείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον τελευταίο χρόνο έχουν προωθηθεί πολλά θέματα που απορρέουν τόσο από το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης όσο και από την Έκθεση της Επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του πρώτου χρόνου διακυβέρνησης έχουμε προβεί ήδη στις ακόλουθες ενέργειες:


Νέοι θεσμοί που μεταρρυθμίζουν την Παιδεία

· Δημιουργήθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης, αποστολή του οποίου είναι η διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας και η συνεχής επιστημονική αξιολόγηση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος.
· Διορίστηκε το Επιστημονικό Συμβούλιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης έτσι ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να διαμορφώνεται με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης επιστήμης και όχι μέσα από τον «παιδαγωγικό εμπειρισμό» που επικρατούσε μέχρι σήμερα.
· Συστάθηκε Επιστημονική Επιτροπή, με επικεφαλής τον Καθηγητή Γιώργο Τσιάκαλο, η οποία εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων από το Νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο με στόχο να τεθούν οι βάσεις για ένα σύγχρονο, ανθρώπινο και δημοκρατικό σχολείο το οποίο θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών δεδομένων και στις ανάγκες του 21ου αιώνα, που τον χαρακτηρίζει η ραγδαία και διαρκώς μεταβαλλόμενη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν κορυφαίοι επιστήμονες του Ελληνισμού, με τη βοήθεια των οποίων θέλουμε να οδηγήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κορυφή.
· Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος εισαγωγικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την επιμόρφωση μεντόρων και νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών, στο οποίο συμμετέχουν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά περίπου 350 εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.
· Ολοκληρώθηκε η πρόταση του Υπουργείου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, η οποία θα παραδοθεί σε λίγες μέρες στους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός, με βάση διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης που θεσμοθετήθηκε το 1976 και εφαρμόζεται έκτοτε χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις.

Μέτρα που βελτιώνουν την καθημερινή λειτουργία των σχολείων

· Μειώθηκε ο αριθμός των μαθητών κατά τμήμα στους 25 στην Προδημοτική, τη Δ’ Δημοτικού και Β’ Γυμνασίου.
· Οργανώθηκαν, για πρώτη φορά, τμήματα ταχύρρυθμης εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας από αλλόγλωσσους μαθητές στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση.
· Επεκτάθηκε και στηρίχθηκε με νέα μέτρα ο θεσμός των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας, στο πλαίσιο της πολιτικής της Κυβέρνησης για την απάμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές.
· Ετοιμάστηκε ολοκληρωμένο σχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς στα σχολεία, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.
· Αναβαθμίστηκαν οι παιχνιδότοποι των δημόσιων Νηπιαγωγείων.
· Αναβαθμίστηκε και εκσυγχρονίστηκε ο εξοπλισμός των ειδικών σχολείων και των ειδικών μονάδων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών που φοιτούν σε αυτά.
· Αναβαθμίστηκε η υλικοτεχνική υποδομή των Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.
· Επεκτάθηκε ο θεσμός του Ανοικτού Σχολείου, ο οποίος λειτουργεί σήμερα σε εννέα Δήμους (από τέσσερις).
· Προχώρησε η επέκταση του προαιρετικού ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
· Προχώρησε η επέκταση της εργαστηριοποίησης των μαθημάτων Βιολογίας, Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Ενιαίο Λύκειο.
· Προχώρησε η επέκταση του θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στην Α’ Γυμνασίου.
· Επιταχύνεται η αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής μέσα από τη σημαντική αύξηση των δαπανών για την ανέγερση και την αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων από 68,3 εκ. ευρώ το 2008 στα 101,5 εκ. ευρώ το 2009 (αύξηση δαπανών κατά 48%).

Μαθητική και φοιτητική πρόνοια

· Παραχωρήθηκε χορηγία ύψους €400 σε όλους του μαθητές της Β’ Γυμνασίου για την αγορά φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή στο πλαίσιο των προσπαθειών του κράτους για εισαγωγή των νέων τεχνολογιών ως μέσο και ως εργαλείο μάθησης στα δημόσια σχολεία.

Θέλω να εκφράσω την ικανοποίηση μου για την αποδοχή του μέτρου από μαθητές και γονείς αφού σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα ήδη πέραν του 70% των παιδιών της δευτέρας τάξης το έχουν αξιοποιήσει, έχουν προμηθευτεί δηλαδή φορητούς υπολογιστές και έχουν αρχίσει να τους χρησιμοποιούν στο σπίτι και στο σχολείο.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του φορητού υπολογιστή το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ετοίμασε ψηφιακό δίσκο για όλους τους μαθητές της Β’ τάξης των δημόσιων Γυμνασίων, ο οποίος περιλαμβάνει προγράμματα και εργαλεία που είναι ελεύθερα από πνευματικά δικαιώματα (λογισμικό προστασίας από ιούς, λογισμικό προστασίας από κακόβουλη πρόσβαση στον υπολογιστή, εφαρμογές γραφείου όπως κειμενογράφο, πρόγραμμα παρουσιάσεων, λογιστικά φύλλα, Ελληνικό ορθογράφο, λογισμικό αντιγραφής-δημιουργίας CD και DVD, λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, λογισμικό δημιουργίας αρχείων PDF, λογισμικό για τήρηση ημερολογίου – καθημερινών υποχρεώσεων).
· Εγκρίθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας πακέτο στοχευμένων μέτρων για στήριξη των φοιτητών και των οικογενειών τους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη, συνολικού ύψους €12.000.000. Θα ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο, επειδή κάποιοι τον τελευταίο καιρό ασκούνται στην παραχάραξη και διαστρέβλωση της πραγματικότητας, ότι το συγκεκριμένο πακέτο καλύπτει τόσο τους προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στα δημόσια Πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου όσο και τους Κύπριους προπτυχιακούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, στους οποίους αναλογεί μάλιστα το μεγαλύτερο μερίδιο του πακέτου. Συγκεκριμένα, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει πρόνοιες για:
o αύξηση των κονδυλίων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ώστε να ενισχυθούν οι υποτροφίες προς τους φοιτητές του εξωτερικού. Από τις πρόσθετες υποτροφίες, οι οποίες θα κυμαίνονται από €3.000 έως €4.000, θα επωφεληθεί περίπου το 10% των Κύπριων προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν στο εξωτερικό.
o παραχώρηση πιστώσεων στα Ανώτερα και Ανώτατα Ιδρύματα για ενοικίαση διαμερισμάτων ή δωματίων για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των προπτυχιακών φοιτητών.
o διάθεση κουπονιών σίτισης και κουπονιών για αγορά πανεπιστημιακών βιβλίων.
o επιδότηση προπτυχιακών φοιτητών για αγορά κάρτας συγκοινωνιών.
o επιδότηση νεοεισερχόμενων φοιτητών για την αγορά ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση

· Ιδρύθηκε Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
· Κατατέθηκε πρόταση από το ΤΕ.ΠΑ.Κ για ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών και Δραματικής Σχολής.
· Διορίστηκε επιτροπή για ενοποίηση της νομοθεσίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
· Κατατέθηκε σχέδιο κανονισμών στη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο της αύξησης των διδάκτρων των ιδιωτικών Πανεπιστημίων.
· Ξεκίνησε ο διάλογος με τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια για μετεξέλιξη τους σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και υιοθέτηση ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν αποτελεσματικότερα την ευθύνη τους έναντι της δημόσιας αποστολής τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πολιτισμός για την Κυβέρνηση έχει κεφαλαιώδη σημασία για την ύπαρξη και ανάπτυξη μας, αφού θεωρούμε ότι για την Κύπρο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο επιβίωσης. Γι’ αυτό και εντάσσουμε στις προτεραιότητες μας τον πολιτιστικό σχεδιασμό, με στόχο την υπεράσπιση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης.

Η υλοποίηση της πολυδιάστατης πολιτιστικής πολιτικής της Κυβέρνησης διέρχεται μέσα από την ανάπτυξη πολιτιστικών θεσμών και υποδομών και μέσα από την καθιέρωση μιας σύγχρονης αντίληψης στα θέματα πολιτιστικής διαχείρισης.

Η σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στον Πολιτισμό διαφαίνεται από τον προϋπολογισμό του 2009, στον οποίο οι συνολικές προϋπολογισθείσες δαπάνες για τον Πολιτισμό ανέρχονται σε 46,5 εκ. ευρώ σε σχέση με 23,7 εκ. ευρώ το 2008, παρουσιάζουν δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 97%.

Τα σημαντικότερα έργα τα οποία έχει υλοποιήσει ή έχει δρομολογήσει το Υπουργείο στον τομέα του Πολιτισμού κατά τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης είναι τα εξής:

1. Ανέγερση Μεγάρου Πολιτισμού.

2. Ανέγερση νέου θεάτρου ΘΟΚ.

3. Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Πολιτισμού, η οποία και κατατέθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο.

4. Έχει υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί η δημιουργία και λειτουργία των πιο κάτω έργων υποδομής:

4.1. Πολιτιστικό Χωριό στη Λέμπα
Το Πολιτιστικό Χωριό στη Λέμπα θα συμβάλει στην προβολή της Κύπρου ως χώρου ανάπτυξης της σύγχρονης εικαστικής δημιουργίας μέσα από τα προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών από το εξωτερικό και οργάνωση συναφών δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι ένας θεσμός ο οποίος θα συμβάλει στην ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας με την οργάνωση εργαστηρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές. Έχουν αρχίσει οι εργασίες για τη διαμόρφωση του Χωριού, έγιναν οι αποτυπώσεις των χώρων και ετοιμάζεται το κτηριολογικό πρόγραμμα από τις Τεχνικές και τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου ώστε να προκηρυχθούν οι προσφορές.

4.2. Σχολή - Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή
Η Σχολή-Μουσείο αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό πνεύμονα με πολλαπλές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων η λειτουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαστηρίων για μαθητές και άλλους ενδιαφερόμενους και η φιλοξενία φοιτητών και καλλιτεχνών από άλλες χώρες.

4.3. Κινηματοθέατρο ΠΑΛΛΑΣ
Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του κινηματοθεάτρου ΠΑΛΛΑΣ η οποία χρηματοδοτήθηκε από πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΠΑΛΛΑΣ επαναλειτούργησε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2008 και φιλοξενεί έκτοτε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις τόσο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και άλλων φορέων. Τη διαχείριση του ΠΑΛΛΑΣ έχει αναλάβει ο Δήμος Λευκωσίας μετά τη σύναψη ειδικής συμφωνίας με το Υπουργείο.

4.4. Εθνικό Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης
Με στόχο τη διάσωση, αρχειοθέτηση, προβολή και προώθηση της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας και τη συμβολή στη μουσικολογική έρευνα, το Υπουργείο δημιούργησε το Εθνικό Κέντρο Μουσικής Πληροφόρησης. Το Κέντρο έχει ενταχθεί στο Διεθνές Δίκτυο Κέντρων Μουσικής Πληροφόρησης (IAMIC), έναν από τους πιο δραστηριοποιημένους μουσικούς συνδέσμους διεθνώς μέσω του οποίου οι δράσεις των εθνικών κέντρων προβάλλονται διεθνώς στα άλλα κράτη-μέλη.

5. Διεθνές Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ
Ετοιμάστηκε πρόταση για υποβολή στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφορικά με τη δημιουργία Ιδρύματος το οποίο θα αναλαμβάνει τη διοργάνωση του Φεστιβάλ ΚΥΠΡΙΑ και άλλων Φεστιβάλ.

6. Δημιουργία Σχολής Καλών Τεχνών και Δραματικής Σχολής

7. Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας
Με σκοπό τη βελτίωση του σημαντικού αυτού πολιτιστικού θεσμού αναδιαμορφώθηκαν οι κανονισμοί του μετά από εισηγήσεις που υπέβαλε επιτροπή εμπειρογνωμόνων που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό. Για τις αλλαγές στους κανονισμούς λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις των οργανωμένων φορέων λογοτεχνών.

8. Πρόγραμμα Μετάφρασης και Έκδοσης Έργων Ελληνοκυπριακής και Τουρκοκυπριακής Γραμματείας
Με στόχο τη βαθύτερη αλληλογνωριμία των δύο κοινοτήτων της Κύπρου μέσω της λογοτεχνίας και γενικότερα της γραμματείας τους το Υπουργείο εξήγγειλε τη θεσμοθέτηση του προγράμματος επιχορήγησης μετάφρασης και έκδοσης έργων καταξιωμένων Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων λογοτεχνών από την ελληνική στην τουρκική και από την τουρκική στην ελληνική γλώσσα. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τόσο εκδοτικοί οίκοι όσο και μεταφραστές.

9. Πρόγραμμα Επιχορήγησης Μεταφράσεων Έργων Κυπρίων Συγγραφέων σε Ευρωπαϊκές Γλώσσες
Με στόχο την προβολή και διάδοση του έργου των Κυπρίων λογοτεχνών στο εξωτερικό, το Υπουργείο προωθεί το πρόγραμμα επιχορήγησης μεταφράσεων έργων Κυπρίων συγγραφέων σε ευρωπαϊκές γλώσσες. Η ευθύνη για την υποβολή εισηγήσεων για θέματα που άπτονται της εφαρμογής του προγράμματος ανήκει σε πενταμελή συμβουλευτική επιτροπή ειδικών.

10. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων
Με στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ταλέντων με σκοπό την ανάδειξη τους και την ενδεχόμενη μελλοντική αξιοποίηση τους από την Ορχήστρα Νέων και τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην επεξεργασία Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων μέσω της λειτουργίας εξειδικευμένων εργαστηρίων για έγχορδα και πνευστά.


Κατά το πρώτο έτος διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια έχουν γίνει πολλά και έχει επιτελεστεί σημαντικό έργο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Θέλω να τονίσω την αποφασιστικότητα και τη βούληση μας να προχωρήσουμε τάχιστα στην υλοποίηση όλων των προγραμματικών δεσμεύσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας στους τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, για το καλό των παιδιών μας και του τόπου μας.

Αρχή


© 2012 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας