English
Κυπριακή Δημοκρατία Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Λογότυπο Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών

Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

Δημόσια ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων σε σχέση με αίτηση για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Κεραμείο Κακογιάννης και των κ.κ. Νικολάου Κακογιάννη και Ανδριάνθης Κακογιάννη, με αρ. φακ. ΛΕΥ/1663/2009, η οποία αφορά τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας, για προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενο κεραμείο (βιομηχανία παραγωγής τούβλων), στη Νήσου (τεμάχια αρ. 53, 54, 78, 607, 612 και 614, Φ/Σχ. 30/55.Ε2, Τμήμα 3). -28.7.2014

συνέχεια...Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες στην κοινοτική αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην κοινοτική αγορά τα πιο κάτω προϊόντα τα οποία θεωρείται ότι περικλείουν κινδύνους: -28.7.2014

συνέχεια...Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών για τα ιπτάμενα φαναράκια

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών για τα ιπτάμενα φαναράκια Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, με αφορμή την παρατηρούμενη χρήση ιπτάμενων φαναριών (Sky Lanterns ή Chinese Lanterns) σε διάφορες εκδηλώσεις όπως γάμοι, βαπτίσεις κτλ, πληροφορεί το κοινό ότι σύμφωνα με τους περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμους του 2004 έως 2010, τα ιπτάμενα φαναράκια δεν θεωρούνται ασφαλή για χρήση από τους καταναλωτές και αποσύρονται σε περίπτωση εντοπισμού τους στην αγορά, ενώ η εισαγωγή τους στην Κύπρο απαγορεύεται. Σημειώνεται ότι τα ιπτάμενα φαναράκια είναι κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κερί ή φυτίλι που όταν ανάψει ίπτανται στον αέρα ανεξέλεγκτα. Η πτώση τους μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές σε δάση, αγροτικές περιοχές καθώς και σε υποστατικά. Για τον λόγο αυτό θεωρούνται ως απειλή για το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε αγροτικές και παραδασόβιες περιοχές όπου η χρήση τους πιθανό να οδηγήσει στην πρόκληση πυρκαγιών, με απρόβλεπτες καταστροφικές συνέπειες. -28.7.2014

συνέχεια...Εκτέλεση εργασιών σε τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λακατάμια

Το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Γραφείο Επαρχιακού Μηχανικού Λευκωσίας ανακοινώνει ότι, την Πέμπτη 31 Ιουλίου και την Παρασκευή 1 Αυγούστου, μεταξύ των ωρών 7 π.μ. – 5 μ.μ., σε τμήμα της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λακατάμια θα εκτελούνται εργασίες από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τμήμα της λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ μήκους 500 μ. περίπου με κατεύθυνση τη Δευτερά, μεταξύ των συμβολών της με την οδό Μεσοποταμίτισσας βόρεια και νότια, θα είναι κλειστό και η τροχαία κίνηση, με κατεύθυνση τη Δευτερά, θα διοχετεύεται διαμέσου της οδού Μεσοποταμίτισσας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που θα προκληθεί και καλεί το κοινό όπως επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και όπως συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση και τις υποδείξεις της Αστυνομίας. - 28.7.2014Επικίνδυνα προϊόντα γνωστοποιήθηκαν στο Σύστημα Gras-Rapex

Η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (Υ.Α.&Π.Κ.) του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως αρμόδια αρχή στην Κύπρο για τη λειτουργία και διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα, πληροφορεί τους καταναλωτές ότι την εβδομάδα 21/07/2014 – 27/07/2014 (GRAS-RAPEX – Report 29) κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα 34 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλειά τους. Τα προϊόντα αυτά εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη συνέχεια κοινοποιήθηκαν στο Σύστημα GRAS-RAPEX. Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τα επικίνδυνα προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (Υ.Α.& Π.Κ.) στη διεύθυνση www.mcit.gov.cy ή στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση www.ec.europa.eu/rapex. Τα 34 προϊόντα κατανεμήθηκαν για σκοπούς ελέγχου της αγοράς ως ακολούθως: Δεκαοκτώ (18) στην Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών. Επτά (7) στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Τέσσερα (4) στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών. Τέσσερα (4) στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Ένα (1) στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας. -28.7.2014

συνέχεια...Χαιρετισμός του Υπουργού Εσωτερικών κ. Σωκράτη Χάσικου σε Ενημερωτικό Σεμινάριο για τη Νέα Γενική Εκτίμηση Ακινήτων

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο σημερινό σεμινάριο, που διοργανώνουν από κοινού το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και ο Σύνδεσμος Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου, με στόχο τη δική σας ευρύτερη ενημέρωση όσον αφορά τη Νέα Γενική Εκτίμηση Ακινήτων σε τιμές 1.1.2013. Είναι σε όλους γνωστό, ότι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει πλέον ολοκληρώσει επιτυχώς τη Νέα Γενική Εκτίμηση σε τιμές 1.1.2013. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό αλλά, ταυτόχρονα, μεγαλεπήβολο έργο, ύψιστης στρατηγικής σημασίας για την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο ολοκληρώσαμε μέσα στα χρονικά πλαίσια και σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μνημονίου Συναντίληψης με την Τρόικα. Έχω τονίσει, επανειλημμένα, ότι προσπάθειες για υλοποίηση ενός τέτοιου έργου έγιναν και στο παρελθόν, δυστυχώς, όμως, χωρίς επιτυχία και με προϋποθέσεις υλοποίησης ψηλά κόστη για το Κράτος και τεράστιο χρόνο ολοκλήρωσης. -28.7.2014

συνέχεια...Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Ν. Αναστασιάδη στην τελετή λήξης των αγώνων Βeach Volleyball U21 World Championship

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι εδώ μαζί σας απόψε, μαζί με τη μεγάλη οικογένεια της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και ευχαριστώ τον Δήμο Λάρνακας και την Κυπριακή Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (ΚΟΠΕ) για την πρόσκληση στη σημερινή τελετή λήξης των αγώνων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος – Beach Volley U21, 2014. Καλωσορίζω στην πατρίδα μας όλους τους ξένους αθλητές και αθλήτριες, καθώς και τους αξιωματούχους και συνοδούς των ξένων αποστολών και ευχαριστώ τη Διεθνή Ομοσπονδία για την ανάθεση στην Κύπρο της κορυφαίας αυτής αθλητικής διοργάνωσης. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση Beach Volley που γίνεται στην Κύπρο και μια από τις μεγαλύτερες σε όλα τα αθλήματα. Σημειώνω με χαρά ότι το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη, η αγάπη του οποίου για τη θάλασσα της Λάρνακας, γι’ αυτήν εδώ τη γωνιά της Κύπρου, αλλά και για τα θαλάσσια αθλήματα, είναι σε όλους πολύ γνωστή. Γνωρίζοντας τις ικανότητες και δυνατότητες των ανθρώπων του Δήμου Λάρνακας και της ΚΟΠΕ, καθώς και την προηγούμενη επιτυχημένη διοργάνωση αυτής της μεγάλης συνάντησης, είμαι βέβαιος πως και αυτή τη φορά, ανταποκρίθηκαν πλήρως στις ανάγκες του αγώνα και πέρα από την άρτια διοργάνωση, μπόρεσαν και έδειξαν, αλλά και πρόσφεραν στους φιλοξενούμενούς μας τη ζεστή κυπριακή φιλοξενία. - 27.7.2014

συνέχεια...Επικήδειος λόγος του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων στην ταφή των λειψάνων του ήρωα Ανδρέα Α. Ηροδότου, στον Στρόβολο

Με βαθιά συγκίνηση βρισκόμαστε όλοι σήμερα στον ιερό αυτό χώρο, για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής και να απευθύνουμε το ύστατο χαίρε στον αείμνηστο ήρωα του 1974 Ανδρέα Αρτεμίου. Σαράντα χρόνια από τότε που ο Ανδρέας χάθηκε στη διάρκεια της τουρκικής λαίλαπας που σκόρπισε τον όλεθρο στο μαρτυρικό μας νησί εκείνο το τραγικό καλοκαίρι της προδοσίας και της συμφοράς, διακριβώθηκε μέσω ανθρωπολογικών εξετάσεων η ταυτότητά του και επισημοποιήθηκε η συμπερίληψή του στον κατάλογο των πεσόντων της τουρκικής εισβολής. Διαγράφηκε πια από τον κατάλογο των αγνοουμένων, στον οποίο είχε από το 1974 περιληφθεί, για να περάσει σήμερα με καθυστέρηση 40ολόκληρων χρόνων, στο πάνθεο των ηρώων της κυπριακής ελευθερίας. Το δράμα της οικογένειάς του που διήρκεσε όλα αυτά τα χρόνια της αναμονής, της αγωνίας και της συνεχούς αναζήτησης, παίρνει σήμερα ένα τέλος. Ένα τραγικό τέλος που δίνει τη θέση του στον ανείπωτο πόνο και στο βουβό κλάμα για την απώλεια του παλικαριού που έφυγε από τη ζωή, μες στο χαλασμό ενός προδομένου και άνισου πολέμου, σε ηλικία μόλις 19 ετών. - 27.7.2014

συνέχεια...Ομιλία του Υπουργού Γεωργίας κ. Ν. Κουγιάλη στο εθνικό μνημόσυνο για τους πεσόντες και αγνοούμενους της κοινότητας Σιας

Είναι το βαρύ χρέος όλων μας και η ανεξίτηλη θύμηση που μας φέρνει όλους εδώ για να εκφράσουμε με αισθήματα συγκίνησης, τον αιώνιο σεβασμό μας προς τη θυσία των ηρωικώς πεσόντων και των αγνοουμένων της Κοινότητας Σιας. Φέτος, όπως και κάθε Ιούλη εδώ και 40 χρόνια, στις μνήμες μας άγρυπνα παραστέκουν ήρωες που με τη ζωή τους λάμπρυναν το παρελθόν και με τον θάνατό τους σφράγισαν το μέλλον. Αυτούς τους ήρωες μαζευτήκαμε να τιμήσουμε σήμερα. Τους ανθρώπους εκείνους που έπεσαν προασπιζόμενοι τη γενέθλια γη και τις πατρογονικές μας εστίες το τραγικό εκείνο καλοκαίρι του 1974. Κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής τρία άξια παλληκάρια της κοινότητας Σιας θυσιάστηκαν στον βωμό της ελευθερίας και η τύχη άλλων δύο έκτοτε αγνοείται. Ο Γεώργιος Τομπόλης του Θεοφάνη γεννήθηκε στην Σια στις 31/7/1946. Κατατάχθηκε στην Εθνική Φρουρά την 1/1/1965 όπου υπηρέτησε σαν Έφεδρος Ανθυπολοχαγός στην 183 Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού στη Μύρτου. Μετά την απόλυσή του από τις τάξεις της Εθνικής Φρουράς εργαζόταν στο Υπουργείο Εργασίας σαν επιθεωρητής Εργασίας και παράλληλα απέκτησε το Δίπλωμά του από την Πάντειο Σχολή Αθηνών. - 27.7.2014

συνέχεια...Επιμνημόσυνος λόγος του Προέδρου της Βουλής στο ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Στατός - Άγιος Φώτιος

Επιμνημόσυνος λόγος του Προέδρου της Βουλής
 στο ετήσιο μνημόσυνο των ηρώων της κοινότητας Στατός - Άγιος Φώτιος Οι επέτειοι της εθνικής τραγωδίας του 1974 είναι οι αδυσώπητες μέρες της μνήμης. Τούτες οι μέρες είναι μέρες μνήμης αλλά και τιμής. Τούτες τις μέρες διασκελίζουμε 40 βασανιστικά χρόνια και ξαναφέρνουμε μπροστά στον καθρέφτη της ιστορίας τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974. Η δυσκολία του να μιλά κάποιος για τις μαύρες επετείους του προδοτικού πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής του 1974 είναι μήπως περιπέσει σε μια μουσειακή αναφορά στην αντίσταση του 1974 και στην εκπλήρωση ενός επιφανειακού χρέους στο τελετουργικό τυπικό κάποιων επετείων. Πόνος και οδύνη είναι τα συναισθήματα όλων μας από αυτήν την αναδρομή. Πονούμε όταν παρελαύνουν μπροστά μας σαν εφιάλτης τα δεινά της τραγωδίας της Κύπρου, η προσφυγιά, το δράμα των αγνοουμένων μας, οι καρτερικοί εγκλωβισμένοι μας. Πονούμε από τη συνεχιζόμενη κατοχή πατρογονικών εδαφών και εστιών. Όμως, όσος κι αν είναι ο πόνος, όση κι αν είναι η οδύνη μας, οφείλουμε να στρέψουμε τα βλέμματα πίσω. Το «Δεν ξεχνώ» είναι το οξυγόνο για τη συντήρηση της ιστορικής μνήμης. Και τα ιστορικά διδάγματα, που οφείλουμε όλοι να αντλούμε από το χθες της ιστορίας μας, είναι η πυξίδα για την πορεία του σήμερα. - 27.7.2014

συνέχεια...Επιμνημόσυνος λόγος του Υπουργού Εσωτερικών στο μνημόσυνο του ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Σταύρου Στυλιανίδη, στους Εργάτες

Επιμνημόσυνος λόγος του Υπουργού Εσωτερικών στο μνημόσυνο 
του ήρωα της Ε.Ο.Κ.Α. Σταύρου Στυλιανίδη, στους Εργάτες
Με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης και ανυπόκριτου δέους προσήλθαμε ευλαβικά στον Ιερό τούτο χώρο, για να αποτίνουμε την οφειλόμενη τιμή σε μια πολύ μεγάλη μορφή της σύγχρονης κυπριακής Ιστορίας, στον ήρωα του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. του 1955 – 59 Σταύρο Στυλιανίδη, από την κατεχόμενη σήμερα Γιαλούσα, τον ακατάβλητο αγωνιστή και ιδεολόγο της ελευθερίας. Σπάνια η προσήλωση σε ένα ιδανικό, στο όραμα της ελευθερίας, γίνεται πράξη με έναν τρόπο τόσο ξεχωριστό και τόσο μεγαλειώδη. Ο Σταύρος Στυλιανίδης παρέμεινε πιστός στα ιδανικά της φυλής και στον όρκο της Ε.Ο.Κ.Α. μέχρι τέλους. Απτόητος, μεγαλοπρεπής, αγέρωχος, μας ατενίζει σήμερα από το βάθρο των ημίθεων στο οποίο τον έταξε η ιστορία και η δύναμη της ψυχής του, δείχνοντας σε όλους εμάς τους νεότερους το δρόμο της τιμής και του χρέους απέναντι στην πατρίδα. Αισθάνομαι μεγάλο το προνόμιο να αναφερθώ στην ηρωική μορφή του απαράμιλλου ήρωα του οποίου σήμερα τη μνήμη τιμούμε και να αποτυπώσω το μεγαλείο και το νόημα της θυσίας του. O Σταύρος Στυλιανίδης ήταν τριάντα μόλις χρονών όταν έχασε τη ζωή του, στις 18 Αυγούστου 1957, από έκρηξη νάρκης την οποίαν κατασκεύαζε στην περιοχή Ματσικοριδιές στο Επισκοπειό. Ο Δημήτρης, όπως ήταν το βαφτιστικό του όνομα, ορφάνεψε από πατέρα σε ηλικία μόλις έξι μηνών, οπότε οι δικοί του τον φώναζαν με το όνομα του πατέρα του: Σταύρος. Αφού τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο του χωριού του, ήλθε να ζήσει με την οικογένειά του στη Λευκωσία. Κάτι που τον έλκυε και με το οποίο ασχολείτο, ήταν να κατασκευάζει σκάγια για κυνηγετικά όπλα. - 27.7.2014

συνέχεια...Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μεταβαίνει στην Αθήνα

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης μεταβαίνει στις 28 Ιουλίου στην Αθήνα για διήμερη επίσκεψη, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη. Κατά την πρώτη μέρα της παραμονής του στην Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Αντώνη Σαμαρά. Θα ακολουθήσουν συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών με επικεφαλής των Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Πρωθυπουργό Σαμαρά. Στις 29 Ιουλίου ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έχει χωριστές συναντήσεις με τους αρχηγούς κοινοβουλευτικών κομμάτων στη Βουλή των Ελλήνων. Στο περιθώριο της επίσκεψης του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος θα έχει συνάντηση με την Ελληνίδα ομόλογό του κα Σοφία Βούλτεψη. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας θα επιστρέψουν στην Κύπρο το βράδυ της 29ης Ιουλίου. - 27.7.2014Επιμνημόσυνος λόγος του Αν. Γ.Δ. Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως στο μνημόσυνο των πεσόντων Γερμασόγειας

Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε τους ήρωες του Δήμου Γερμασόγειας: Παναγιώτη Τσαγγάρη, Τρόφιμο Κουλλέ, Ευάγγελο Γεωργίου Σωφρόνη Σωφρονίου και Χριστάκη Αγαθοκλέους, και να καταθέσουμε με αισθήματα συγκίνησης τον αιώνιο σεβασμό στη θυσία τους. Η Κύπρος αναγνωρίζει και τιμά όσους έδωσαν τη ζωή τους στον αγώνα για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ανεξαρτησίας και της αξιοπρέπειας του λαού μας ενάντια στον Τούρκο εισβολέα και κατακτητή, μνημονεύει τους ήρωες που έχασαν τη ζωή τους και θυμάται και αγωνίζεται για διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας. Παίρνουμε δύναμη και κουράγιο από τη ζωή και τη θυσία των παιδιών μας, για να συνεχίσουμε τον αγώνα για αποτίναξη της κατοχής και επανένωση του λαού και του τόπου μας. Ο Παναγιώτης Τσαγγάρης, έφεδρος Ανθυπολοχαγός 21 ετών, ειδοποιήθηκε να καταταγεί στην Εθνική Φρουρά το βράδυ της Παρασκευής, 19 Ιουλίου ‘74. Παιδί πενταμελούς οικογένειας με καταγωγή από την Κυπερούντα και γαλουχημένος με τα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, δέχθηκε διαταγές όπως μαζί με τη διμοιρία του καταλάβουν και διαλύσουν τον τούρκικο θύλακα στη Λεμεσό. Η αποστολή της διμοιρίας υπήρξε επιτυχημένη και ο τούρκικος θύλακας έπεσε στα χέρια της Εθνικής Φρουράς. Ωστόσο, το νήμα της ζωής του παλικαριού έμελε να κοπεί όταν μετά την εκκαθάριση, το βράδυ της δεύτερης ημέρας, μια σφαίρα που εκπυρσοκρότησε από εμπλοκή όπλου συμπολεμιστή του, απέβη μοιραία. - 27.7.2014

συνέχεια...«Πράσινο φως» δίνει η Τρόικα στους χειρισμούς του Υπουργείου Υγείας για μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας στην Κύπρο

Το «πράσινο φως» έλαβε από την Τρόικα η τροχιά υλοποίησης που έχει τεθεί από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του εθνικού συστήματος υγείας και την εφαρμογή Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ) στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και έχοντας λάβει τα πρώτα χειροπιαστά αποτελέσματα που αφορούν σε παραδοτέα του Μνημονίου για το 2ο τρίμηνο του 2014, το κλιμάκιο της Τρόικας διαπίστωσε για ακόμη μία φορά την ισχυρή δέσμευση και αποφασιστικότητα που υπάρχει στο Υπουργείο Υγείας για υλοποίηση των προγραμματιζόμενων μεταρρυθμίσεων. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου που μεσολάβησε από την προηγούμενη επίσκεψη της Τρόικας στην Κύπρο, το Υπουργείο Υγείας είχε να επιδείξει σημαντική πρόοδο σε σχέση με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν μέσα από το Μνημόνιο για τον τομέα της Υγείας. Βασικές ενέργειες, οι οποίες ολοκληρώθηκαν κατά τη χρονική αυτή περίοδο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: (1) Την ετοιμασία και λήψη έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο του Σχεδίου Μεταρρυθμίσεων, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται παράθεση και προγραμματισμός αναλυτικά όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή του ΓεΣΥ. (2) Την ετοιμασία οδικού χάρτη για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας του Υπουργείου Υγείας σε όλα τα κρατικά νοσοκομεία και κέντρα υγείας και τη λήψη έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο για άμεση προώθηση της διαδικασίας. - 26.7.2014

συνέχεια...


What's new

Καμπάνια για Πυρκαγιές

Νέα Σχέδια Προώθησης Απασχόλησης

Fact Sheet Polical Developments_el

Fact Sheet Economy_el

Επικαιροποιημένο Μνημόνιο Συναντίληψης

Οδικός Χάρτης Αποκρατικοποιήσεων

Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας

Επίτροπος για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Αρχείο Ανακοινωθέντων

Κατάλογος Εκδόσεων ΓΤΠ

Παράθυρο στην Κύπρο

Περί Κύπρου

Περί Κύπρου

Cyprus on Film

Ενημέρωση του πολίτη για την ΕΕ

Ενημερωτικά σποτάκια ΕΕ

Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων

Μέτρα για τους Τουρκοκύπριους

ΠεριουσίεςΑρχή


© 2012 Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Αρχική Σελίδα | Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου| Αποποίηση | Υπεύθυνος Σελίδας