ΕΙΔΗΣΕΙΣ - Δραστηριότητες


08/02/2017 10:00
Δραστηριότητα – Επίτροπος Προεδρίας – Σύσκεψη για θέματα αγνοουμένων


Ο Επίτροπος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα Αποδήμων κ. Φώτης Φωτίου θα προεδρεύσει ευρείας σύσκεψης, με θέμα «Εκστρατεία Διαφώτισης για Θέματα Αγνοουμένων», με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών και των εκπροσώπων των φορέων των συγγενών αγνοουμένων, στο Γραφείο του Επιτρόπου Προεδρίας.

The Presidential Commissioner for Humanitarian Issues and Overseas Affairs, Mr Fotis Fotiou, will preside over a meeting on “Enlightenment Campaign for Missing Persons issues”, with the participation of all relevant services and representatives of organizations of relatives of missing persons, at the Commissioner’s Office.

Επιστροφή στην αρχή