ΘΕΜΑΤΑ ΕΕ - Κυπριακή Προεδρία cy2012.euΟκτώ χρόνια μετά την ένταξή της στην ΕΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το δεύτερο εξάμηνο του 2012.
Η Κύπρος ήταν το τρίτο κράτος μέλος του Τρίο Προεδρίας, μαζί με την Πολωνία και τη Δανία. Η 18μηνη περίοδος άρχισε την 1η Ιουλίου 2011 με την ανάληψη της Προεδρίας από την Πολωνία και ολοκληρώθηκε την 31η Δεκεμβρίου 2012, με τη λήξη της Κυπριακής Προεδρίας. Η Προεδρία ασκήθηκε στη βάση ενός κοινού προγράμματος που καταρτίστηκε από τα τρία κράτη μέλη, σε στενή και διαρκή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Προς μια Καλύτερη Ευρώπη
Η Κυπριακή Προεδρία είχε δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή να εργαστεί «Προς μια Καλύτερη Ευρώπη», πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο είχαν τεθεί τέσσερις προτεραιότητες: (α) Ευρώπη πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, (β) Ευρώπη με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη, (γ) Ευρώπη που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, και (δ) η Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονές της.


Ένας Φιλόξενος Τόπος
Το όραμα της Κυπριακής Προεδρίας για μια Καλύτερη Ευρώπη εκφράστηκε μέσα από το κεντρικό της μήνυμα: την έννοια της φιλοξενίας, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του λαού μας που ανάγεται στον ιερό θεσμό των αρχαίων Ελλήνων και αφορά στην προθυμία μας να υποδεχόμαστε και να φροντίζουμε τους ξένους που μας επισκέπτονται. Ωστόσο, για την Κυπριακή Προεδρία φιλοξενία σήμαινε κάτι περισσότερο από αυτό: ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα στην καινοτομία και την ανάπτυξη, στις εμπορικές και πνευματικές συναλλαγές, στην ενότητα μέσα από την πολυμορφία, στο διάλογο και την κοινωνική ενσωμάτωση.


Επιτεύγματα της Κυπριακής Προεδρίας
Ενεργώντας ως έντιμος διαμεσολαβητής, η Κυπριακή Προεδρία διαχειρίστηκε με επιτυχία και σημείωσε σημαντική πρόοδο σε καίρια θέματα της ΕΕ. Ορόσημα αποτελούν η ιστορική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του Ενιαίου Πακέτου Ευρεσιτεχνίας και η συμφωνία στο Συμβούλιο της ΕΕ επί του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού.

Επιστροφή στην αρχή