ΜΜΕ - Ενημέρωση RSS
Ενημερωθείτε άμεσα για τις τελευταίες ειδήσεις από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών μέσω RSS feeds.

Για να κάνετε χρήση των ενημερώσεων RSS πρέπει να διαθέτετε έναν αναγνώστη RSS στον υπολογιστή σας.

Υπάρχει μια πληθώρα δωρεάν προγραμμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάγνωση RSS. Μπορείτε να μεταφορτώσετε έναν αναγνώστη RSS στην ηλεκτρονική διεύθυνση RSSREADER.COM ή μπορείτε να διαβάσετε τις ενημερώσεις απευθείας μέσω του φυλλομετρητή που χρησιμοποιείτε, π.χ. με τις τελευταίες εκδόσεις των Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome.Επιστροφή στην αρχή