Αποφάσεις που λήφθηκαν απο την ημέρα έναρξης της Ιστοσελίδας

Τηρουμένων των προνοιών του Νόμου περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτό και κατόπιν διαβούλευσης με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν σε αποφάσεις ή/και σε χρήστες Τ/κ περιουσίας για σκοπούς οικιακής / προσωπικής χρήσης ως Κατοικίες για Διαμονή, ΔΕΝ θα δημοσιοποιούνται.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top