Όλες οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται, θα εξετάζονται σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι Αρ. 139/91 έως 68(Ι)/2012 και οι Περί Τ/κ Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμοί του 1992 έως 2003 και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις από Μη-Εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές (δεν θα παραλαμβάνονται).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους Κλάδους Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων στα τηλέφωνα:

         • Λευκωσίας: 22 804168
         • Λεμεσού: 25 878411

         • Λάρνακας: Επαγγελματικά Υποστατικά: Αντώνης Πελάου 24 805120, Μαρία Κουλέρμου 24 805150
         • Λάρνακας: Κατοικίες: Ανδρούλα Χρυσοστόμου 24 805122, Μαρία Στυλιανού 24 805121
         • Λάρνακας: Γεωργικοί Κλήροι: Ροδούλα Ζάρου 24 805107, Αιμίλιος Οικονόμου 24 805144
         • Λάρνακας: Κτηνοτροφικά: Χρύσω Αυξεντίου 24 805138
         • Πάφου: 26 822140

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων από 20/11/2018–20/12/2018 (συμπεριλαμβανομένων).

Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις από Μη – Εκτοπισθέντες δεν θα γίνονται αποδεκτές (δεν θα παραλαμβάνονται).

Όλες οι αιτήσεις θα εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμοι Αρ. 139/91 έως 68(1)/2012 και οι Περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Κανονισμοί του 1992 έως 2003 και οι μετέπειτα τροποποιήσεις.

Επισημαίνεται ακόμα πως τα έξοδα επιδιόρθωσης των επαγγελματικών υποστατικών επωμίζεται εξολοκλήρου ο μισθωτής.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ-ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ_9_5_2019.xlsx


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα
Back To Top