Κυπριακή Δημοκρατία
Πολεοδομικό Συμβούλιο

Δημόσιες Ακροάσεις


Δημόσια Ακρόαση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας
02/09/2020


Το Πολεοδομικό Συμβούλιο διοργανώνει Δημόσια Ακρόαση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου, οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 04, 8560 Πέγεια, στις 08 και 09 Σεπτεμβρίου 2020. Η Ημερήσια Διάταξη της Δημόσιας Ακρόασης επισυνάπτεται.


Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat1η ΜΕΡΑ--ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ-08092020.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat2η ΜΕΡΑ--ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ-09092020.pdf

Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη Δημόσιες Συμβάσεις