ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Δημόσιες Ακροάσεις

Δημόσια Ακρόαση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας
02/09/2020

Το Πολεοδομικό Συμβούλιο διοργανώνει Δημόσια Ακρόαση για την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Πολιτιστικού Κέντρου, οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 04, 8560 Πέγεια, στις 08 και 09 Σεπτεμβρίου 2020. Η Ημερήσια Διάταξη της Δημόσιας Ακρόασης επισυνάπτεται.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2020
Υπουργείο Εσωτερικών
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής