Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Πολεοδομικό Συμβούλιο

Γραμματέας

Χρέη Γραμματέα του Πολεοδομικού Συμβουλίου εκτελεί η κα Έρμα Βαλανίδου - τηλ. επικοινωνίας 22408233Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη
Δημόσιες Συμβάσεις