Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής ΣχεδίωνΠολεοδομικές Αρχές
Διευθυντής, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Κεντρικά Γραφεία
Διεύθυνση: Διαγόρου 27
1454, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22408100
Φαξ: 22677570
Δημοτικό Συμβούλιο Λευκωσίας
(Περιοχή Δήμου Λευκωσίας)
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 23, 1015 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22797000
Φαξ: 22663363
Επαρχιακός Λειτουργός Λευκωσίας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Διεύθυνση: Λεωφόρος Προδρόμου 109, Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22401900
Φαξ: 22668607
Email Address: dcley@tph.moi.gov.cy
Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού
(περιοχή Δήμου Λεμεσού)
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 23, Τ.Κ.50089, 3600, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25884300
Φαξ: 25365497
Επαρχιακός Λειτουργός Λεμεσού, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Διεύθυνση: Ακίνητα Μητρόπολης ,
3604, Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25803123,
Φαξ: 25305494
Email Address: dclem@tph.moi.gov.cy
Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας
(περιοχή Δήμου Λάρνακας)
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών,
6023 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24653333
Φαξ: 24653384
Επαρχιακός Λειτουργός Λάρνακας, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Διεύθυνση: Γρηγόρη Αυξεντίου 12,
6023, Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24821130
Φαξ: 24304416
Email Address: dclar@tph.moi.gov.cy
Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου
(περιοχή Δήμου Πάφου)
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 26, 8047 Πάφος
Τηλέφωνο: 26822270
Φαξ: 26934762
Επαρχιακός Λειτουργός Πάφου, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως Νέα Κυβερνητικά Κτίρια
Νεόφυτου Νικολαΐδη
Κτίριο ¨Δ¨, 8011 Πάφος

Τ. Θ. 60521, 8104 Πάφος

Τηλέφωνο:26804488
Φαξ: 26306281
e-mail: dcpaf@tph.moi.gov.cy
Επαρχιακός Λειτουργός Αμμοχώστου, Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Διεύθυνση: Λεμεσού και Γρίβα Διγενή, Μέγαρο Καραγιωργή,
6531, Λάρνακα
Τηλέφωνο:24821950
Φαξ: 24304421
Email Address: dcamx@tph.moi.gov.cy
 • ΕΝΤΟΛΗ 2/2006 ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου