Πολεοδομικές Αιτήσεις


Show details for [<font class="simpletitle">]Αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατΑίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση
Hide details for [<font class="simpletitle">]Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Καταχώρησης Αίτηση για χορήγηση Αντιγράφου Καταχώρησης στο Μητρώο / Σχεδίων Πολεοδομικής Αίτησης
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatEA7-Αντίγραφο Μητρώου Πολεοδομικής Αίτησης
Show details for [<font class="simpletitle">]Αίτηση από Κυβερνητικό Τμήμα /Υπηρεσία[</font>]Αίτηση από Κυβερνητικό Τμήμα /Υπηρεσία
Show details for [<font class="simpletitle">]Αιτήσεις πριν την υποβολή αίτησης για χορήγηΑιτήσεις πριν την υποβολή αίτησης για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
Show details for [<font class="simpletitle">]Αιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας[</fΑιτήσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας
Show details for [<font class="simpletitle">]Αιτήσεις για Παράταση ισχύος άδειας[</font>]Αιτήσεις για Παράταση ισχύος άδειας