Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής ΣχεδίωνΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα έντυπα αιτήσεων αφορούν σε αιτήσεις που υποβλαλλονται στα κατα τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Οι αιτήσεις που αφορούν σε Πολεοδομικές Αρχές Δημοτικών Συμβουλίων, Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου, θα πρέπει να εξασφαλίζονται από τις αρμόδιες Πολεοδομικές Αρχές


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 16-ΕΝΤΟΛΗ 1_2011 (Τροπ, ΕΝΤΟΛΗΣ 1_2008) & Αιτήσεις Αυτοελέγχου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 568,01Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
ΚΔΠ 56_1990 -Αίτηση Αποζημίωσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 721,1Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA1-Προσθετες Πληροφοριες.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 169,7Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA1- Οικοδομική Ανάπτυξη.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 326,09Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA2- Διαίρεση γης ή κατασκευη δρόμου.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 107,23Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA3- Μεταλλευτική - Λατομική Αναπτυξη.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 341,13Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA4-Αναπτυξη από Κυβερνητικά Τμήματα.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 131,37Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA5-Αλλαγη Χρήσης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 114,27Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA6-Παράταση Προσωρινής Πολεοδομικής Αδειας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 59,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA7-Αντίγραφο Μητρώου Πολεοδομικής Αίτησης.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 117,87Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA9-Αίτηση για Καθορισμό.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 75,67Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA10 -Αίτηση για Παρέκκλιση.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 125,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA10_Αιτηση και Εντυπα Δημοσιεύσεων.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 942,44Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA11-΄Εγκριση Παράτασης Ισχύος Πολεοδομικής Άδειας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 64,16Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EΣ1- Συναίνεση για Διατηρητεά Οικοδομή.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 129,86Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διαδικασία Αδειοδότησης Αναπτύξεων στον Τομέα Ενέργειας (αιτητές).pdf (Μέγεθος Αρχείου: 226,97Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Διαδικασία Αδειοδότησης Αναπτύξεων στον Τομέα Ενέργειας.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 232,07Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
Προκαταρκτικη Αξιολόγηση Ανάπτυξης στον Τομέα Ενέργειας .pdf (Μέγεθος Αρχείου: 237,31Kb)
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat
EA10-EnorkosDilosi.pdf (Μέγεθος Αρχείου: 364,87Kb)

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 • Έντυπα Δημοσιευσεων

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΙΑ


 • Ενημέρωση Κοινού για Πολεοδομικές Αιτήσεις

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΜΗΝΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ-
 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ

  Πολεοδομικές Αιτήσεις - Υπολογισμός Δικαιωμάτων

  ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ

  Δημόσιες Συμβάσεις - e-Procurement

  Σχέδιο Χορηγιών Αγροτουρισμού

  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ESPON 2020

  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γνώσης για τον Αστικό Χώρο (EUKN)

  Κυπριακοί Δείκτες Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης URBANGUARD

  Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου